Respect Sustainable Business

Hållbarhetsprofilen Bengt Olof Hansson Senior Advisor på Respect

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 08:50 CEST

Bengt Olof Hansson har längre erfarenhet av hållbarhetsfrågor i näringslivet än de flesta, framför allt genom sin roll som ansvarig för hållbarhet på koncernnivå på SKF.

SKFs hållbarhetsarbete är internationellt erkänt. SKF har bland annat kommit på första plats i ”Årets högsta miljöbetyg” i Folksams index för ansvarsfullt företagande under de senaste fyra åren. Bengt Olof Hansson fick Näringslivets miljöchefers hedersomnämnande på konferensen Sustainability Day i april 2010.

Bengt Olof Hansson är fortsatt engagerad i hållbarhetsfrågorna, bland annat som rådgivare för Respect. Bengt Olof Hansson kommer i första hand att ägna sig att ge stöd till VD, ledningsgrupper och hållbarhetschefer för att integrera hållbarhet i affärerna och varumärket.

– Det är roligt och spännande att, efter 40 år inom SKF, få använda min erfarenhet till att hjälpa andra företag att utgående från deras verksamhet bygga upp ett hållbarhetsarbete som är affärsmässigt försvarbart”.

Respect erbjuder verksamheter stöd att genomföra systematiskt hållbarhetsarbete som stärker
affärer och varumärken. Respects hållbarhets‐ och klimatprogram kombinerar strategisk rådgivning, projektledning, intern‐ och extern kommunikation med effektiva och lättillgängliga IT‐verktyg. www.respect.se