Sveriges Byggindustrier

Hållbart samhällsbyggande i världsklass

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 11:50 CEST

Hållbar renovering av den befintliga bebyggelsen är en viktig del i arbetet för att nå det av riksdagen beslutade energimålet; halverad energianvändning 2050. För att få igång energieffektiviserande åtgärder krävs ett samspel mellan politikerna och samhällsbyggnadssektorn. Riksdagen måste fastställa regelverk som medför incitament för energieffektivisering, sade Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier, i ett anförande under SP:s, Sveriges Forskningstekniska instituts, Byggdagar i Borås under onsdagen.

Sveriges Byggindustrier (BI) är en av parterna i ett utvecklingsprojekt för samhällsbyggnadssektorn, ”Hållbart samhällsbyggande i världsklass”. Det övergripande målet är att ”infria kundernas förväntningar och 30 procent lägre livscykel­kostnad senast 2020”.

– I bygg- och förvaltningssektorn planeras, produceras och förvaltas den fysiska miljö som samhällsmedborgaren använder för boende, resande, arbete och fritid. Därför behöver alla i samhällsbyggnadssektorn öka insikten om att samhälleliga värden skapas genom att bygga till exempel vårdeffektiva sjukhus, inspirerande skolor, produktiva fabriksanläggningar, väl fungerande infrastruktur och trivsamma bostäder, fortsätter Bo Antoni.

I utvecklingsprojektet ingår byggherrar och fastighetsägare, bygg-, anläggnings- och installationsentreprenörer, materialleverantörer, tekniska konsulter och arkitekter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, regeringen och myndigheter samt landstingen och kommunerna.

– Vi vill diskutera drivkrafter för energieffektivisering utifrån marknadsekonomiska utgångspunkter, där några av idéerna rör användande av energiskatterna som ekonomiskt styrmedel, skärpning av kraven för energieffektivitet i både nya och befintliga byggnader samt ett hyressättningssystem som speglar konsumenternas värderingar, avslutar Bo Antoni.

 

 

För kompletterande information, kontakta Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier, tel. 0709-25 58 36

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org