Skogsindustrierna

Hållfasthetsklass CE L40 för limträ ersätts av de nya GL-klasserna enligt SS-EN 14080:2013

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2015 12:52 CEST

I samband med införandet av den nya harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013 för limträ, sker en omcertifiering av limträ producerat av svenska limträtillverkare. Tillverkningen hos de svenska limträtillverkarna sker fortsatt på samma sätt och med samma utrustning som tidigare, men med förstärkta kontrollkrav på både processen och de ingående materialen.

Övergången innebär även att den äldre hållfasthetsklassen CE L40 ersätts av de nya GL-klasserna: GL28cs, GL28hs, GL30c och GL30h. Limträ som tidigare producerades i hållfasthetsklass CE L40c motsvaras nu närmast av den nya hållfasthetsklassen GL30c. De nya reglerna gäller från 8 augusti 2015. Limträ som är tillverkat av svenska limträtillverkare kommer att vara stämplat med de nya GL-klasserna enligt den harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013.

Beräkningsprogram ska vara uppgraderade för att ta hänsyn till de förändringar som förekommer när det gäller dimensionering enligt den nya harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013.

- För att få ut informationen så har Svenskt Trä producerat en informationsfolder som har skickats ut till 3 000 konstruktörer, berättar Johan Fröbel rådgivare trä- och limträprodukter på Svenskt Trä.

Ytterligare information:

Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä

070-289 79 68,johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65,camilla.carlsson@svenskttra.se

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se