Svenska ESF-rådet

Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 14:40 CET

Av 117 sökande får 24 projekt sammanlagt 175 miljoner kronor i EU-stöd från Europeiska socialfonden. Det blev resultatet efter det västsvenska strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte den 25 februari. Projekten ska skapa fler och bättre jobb och motverka utanförskap på arbetsmarknaden.

Flera satsningar inom fordonsindustrin
Några av de godkända projekten handlar om satsningar inom fordonsindustrin och dess underleverantörer. Bland annat beviljades Saab Automobil knappt 17,4 miljoner kronor för att utveckla företagets entreprenöriella förhållningssätt tillsammans med Trollhättans kommun och SAAB:s återförsäljarled.

Med koppling till personal vid Volvo AB och Volvo Cars med underleverantörer, görs en större kompetensutvecklingsinsats vid Göteborgs Tekniska College, dit 18 miljoner av socialfondsmedlen prioriterats.

– Kompetensbehovet inom tillverkningsindustrin är stort och Europeiska socialfonden ger möjlighet att stärka konkurrenskraften och förmågan att bättre hantera kommande konjunkturnedgångar. Och nu när ett förändrat regelverk inom Socialfonden möjliggör kompetenssatsningar även i större företag är det självklart att prioritera projekt inom fordonsindustrin, som är en av våra västsvenska basindustrier, säger regionråd Kent Johansson, tillika ordförande i strukturfondspartnerskapet.

Kent Johansson understryker också Socialfondens betydelse för att stimulera entreprenörskap, inte minst bland kvinnor, och motverka diskriminering och långtidssjukskrivning på arbetsplatserna.

Stöd till scenkonst och projekt för minskad ungdomsarbetslöshet
En projektansökan från Trygghetsrådet får närmare 16,8 miljoner i stöd för att stärka entreprenörskapsandan och bidra till verksamhetsutveckling inom kultursektorn och då främst scenkonsten i Västsverige. Dessutom prioriterades projekt som syftar till att motverka den höga arbetslösheten bland unga.

Brist på transnationella projekt
Även projekt som ska samarbeta med aktörer i andra EU-länder prioriterades i ansökningsomgången.

– Det är viktigt att ta till vara erfarenheter från andra länder och bygga upp samarbeten med resten av Europa, för att på så vis på sikt stärka arbetskraftsutbudet i Västsverige. Dessvärre har vi brist på transnationella projekt men fortsätter att stimulera denna typ av aktiviteter, säger Elisabeth Krantz, chef för Svenska ESF-rådet i Västsverige.

För lokal uppföljning finns en lista med kontaktuppgifter till samtliga prioriterade projekt i word- eller pdfversionen av detta pressmeddelande.

Presskontakt
Kent Johansson, ordförande Västsvenska Strukturfondspartnerskapet, tel 0705 370 340
Elisabeth Krantz, chef Svenska ESF-rådet Västsverige, 031-707 73 70
Sverker Berglund, sekreterare Västsvenska strukturfondspartnerskapet, tel 031 63 09 65