Stockholms stad

Hård kritik från Stockholms stad: Entreprenör blockerar Vanadisberget

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2012 09:48 CET

Det dröjer ytterligare ett tag innan återvinningscentralen i Vandisberget kan öppnas. Liselotte Lööf AB, LLAB, vägrar att lämna den aktuella ytan i Vanadisberget.  

- Vi har fört förhandlingar med företaget men de har sagt nej till de lösningar vi har föreslagit, säger Fredrik Alfredsson, stabschef vid Trafikkontoret. Vi konstaterar att LLAB inte har för avsikt att följa gällande avtal.

Bergrummet i Vanadis som Liselotte Lööf AB har verksamhet i, ägs av Stockholms stad. I det avtal som LLAB tecknat via Klocktornet, anges följande:

”För den händelse att fastighetsägaren Stockholm stad utnyttjar sin rätt att förhyra komprimatorslingan upphör hyreskontraktet vid den tidpunkt som fastighetsägaren tillträder.”

 Liselotte Lööf AB har vägrat acceptera detta. En juridisk process inleds nu för att kunna avhysa företaget

 -Vi  har kommit till vägs ände, säger Fredrik Alfredsson, och nu låter vi alltså våra jurister ta hand om frågan. Under tiden löser vi hanteringen av grovsoporna för innerstadsborna genom en särskild sopbil som åker runt enligt ett schema.

Från mitten av mars erbjuder staden ett 50-tal platser där man kan slänga sina grovsopor och sitt farliga avfall. Särskilda sopbilar kommer att besöka dessa platser upp till åtta gånger under 2012.

 Bilagor: Karta och schema över platser för insamling av farligt avfall och grovavfall.