Motormännen

Hård kritik mot befarad ny bilistskatt

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:06 CET

Motormännens Riksförbund är mycket kritiska till den förändring av trafikförsäkringen som regeringen vill genomdriva. Chockhöjda premier väntar många fordonsägare, säger förbundets VD Maria Spetz.

Motormännens Riksförbund avvisar i sitt remissvar helt den omläggning av trafikförsäkringen som regeringen planerar att genomföra. Förslaget innebär att trafikskadade, som enda grupp i samhället, skiljs ut från dagens solidariska socialförsäkringssystem.

Redan i sommar får bilisterna känna på vad som väntar. Regeringen planerar då att införa en premieskatt som ska bekosta tidigare års trafikskador.

- I snitt handlar premieskatten om 700 kr per fordon och år. Det innebär att dagens unga fordonsägare får betala för skador som inträffade då de inte ens var födda, säger Maria Spetz.

I omläggningens nästa fas fördubblas trafikförsäkringspremierna. Det handlar om höjningar från 1 000 kr upp till åtskilliga tusenlappar. Unga förare och inte minst motorcyklister får räkna med höjningar på 5 000 kr eller mer. Denna del av omläggningen är planerad till 2008, säger Maria Spetz.

Regeringen tror, att den föreslagna skatten ska påverka trafiksäkerheten positivt. En inställning som Motormännen ställer sig mycket tveksamma till.

- Risken är stor att effekten blir den rakt motsatta. Den föreslagna skatten drabbar yngre fordonsägare hårdast. Av kostnadsskäl kommer de att välja äldre, billigare och därmed trafikfarligare fordon. Många av dessa kommer dessutom, av kostnadsskäl, att framföras helt oförsäkrade. Om förslaget genomförs riskerar vi fler oskattade, obesiktade och därmed trafikfarligare fordon på vägarna. Risken att bli upptäckt är tämligen liten, säger Maria Spetz.

Här kan du läsa vårt remissvar angående Promemoria om skatt på försäkringspremien.
http://www.motormannen.se/mm/site/download/press/Remissvar_PM_Skatt_trafikforsakringspremien.pdf


Motormännens Riksförbund - Informationsenheten - Tel 08-690 38 00