Vänsterpartiet Storstockholm

Hård kritik mot Stockholms stads tillsyn av enskilt drivna förskolor

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 12:19 CET

Pressmeddelande 2011-02-25
Vänsterpartiet Stockholms stad

Bristerna i den nära nog okontrollerade enskilt drivna förskolan blir allt mer synliga. Idag redovisas en revisionsrapport med stark kritik. Missförhållanden kan fortgå i år utan att bidragen dras in. Folkpartiet är politiskt ansvariga för att vinstintressena får härja vilt på barnens bekostnad. Vänsterpartiet har oavbrutet krävt den hårdare granskning som revisorerna efterlyser.

 r Stockholms stads revisionskontor en rapport om utbildningsnämndens tillsyn och kontroll av enskilt drivna förskolor. Tillsynsintervallen är i genomsnitt 4,9 år och för enskilt drivna familjedaghem och fritidshem går det ännu längre tid mellan tillsynsbesöken. Inte heller görs tillsynen enligt en samlad risk- och väsentlighetsanalys utan i första hand när det finns klagomål och vid tidigare brister. Utbildningsnämnden får dessutom ingen samlad återrapportering av tillsynen och allmänheten får inte tillgång till rapporterna på stadens hemsida. Allvarliga brister när det gäller ekonomin har framkommit i stickprovskontrollerna.  Utbildningsnämnden uppmanas också utreda att enskilda förskolor inte tar ut föräldraavgifter och att skjuts ordnas till och från förskolor med äldre bussar utan säkerhetsbälten och att av- och påstigning inte sköts på ett säkert sätt.

 -          Vänsterpartiet har länge krävt ”öppna böcker” så att föräldrar, politiker och allmänhet får insyn i vad som händer i privat drivna förskolor, säger Karin Rågsjö, vice gruppledare (V).  Det gäller både ekonomi och kvalitet. Alltfler föräldrar med barn i förskolan tvingas den hårda vägen uppleva hur rättslösa de och deras barn är när förskolan inte når upp till de höga kvalitetskrav som samhället har ställt upp.  Att de privat drivna förskolorna inte kontrolleras bättre är fullkomligt oacceptabelt, och ansvaret vilar tungt på skolborgarrådet Lotta Edholm och utbildningsministern Jan Björklund.

-          Det är skrämmande att bara 3 av 12 granskade förskoleverksamheter helt uppfyller kravet på god kvalitet och säkerhet som stadgas i skollagen, säger Måns Almqvist, gruppledare i utbildningsnämnden (V).  Att bara 6 av 12 granskade förskolor har minst en personal med pedagogisk högskoleutbildning i varje grupp/avdelning visar att vi är långt ifrån en likvärdig förskola för alla barn. Bristen på högskoleutbildad personal och låg personaltäthet är dessutom förmodligen större, eftersom tillsynen inte görs på ett systematiskt sätt .

 

För mer info:
Mer info:
Karin Rågsjö 076 1229 155, vice gruppledare (V).

Petter Nilsson, 076 1229 519, pressekreterare (V)