Olof Palmes Internationella Center

Hård kritik mot turkisk rättegång

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 10:20 CEST

Måndagen den 18 oktober inleddes den uppmärksammade rättegången mot 151 människorättsförsvarare och politiker i turkiska Diyarbakir. Efter att Palmecentret och Advokater utan Gränser har bevakat rättegångens första dagar står det helt klart att det är en politisk rättegång med motiv att försvåra för personer som hävdar de mänskliga rättigheterna i landet.

Jens Orback, Palmecentrets generalsekreterare, och advokat Claës Forsberg, ordförande för Advokater utan Gränser, är starkt kritiska till rättegången. De vänder sig mot rättegångens politiska natur och ifrågasätter dess juridiska grund. I ett gemensamt uttalande säger de:

- Vi uppmanar Turkiet att lägga ned målet och de anklagelser som strider mot yttrande-, åsikts-, och organisationsfriheterna och därmed utgör politisk förföljelse. Det är av största vikt att Turkiet kan tillförsäkra att rättegången blir rättsäker, transparent och i linje med landets folkrättsliga åtaganden i förhållande till de universella mänskliga rättigheterna.

- Palmecentret och Advokater utan Gränser är positiva till Turkiet som en framtida EU-medlem och känner därför mycket stor oro för att rättegången riskerar bromsa de nödvändiga reformer som är avgörande för landets EU-inträde.

- Palmecentret och Advokater utan Gränser kommer att nogsamt följa rättegångens fortsättning. Vi uppmanar Sverige och EU att göra detsamma.

Hela uttalandet finns på www.palmecenter.se.

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se