Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

Hårda återbetalningskrav ett hot mot breddad rekrytering

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 14:58 CEST

– Det finns en risk att de hårda återbetalningskraven gör att människor inte vågar börja studera, säger SFS ordförande Elin Rosenberg angående Sveriges Radio Ekots rapportering om att färre tar studielån.

Andelen studenter som inte tar studielån har ökat från 15 till 25 procent sedan 2001, enligt Ekot. Istället utnyttjar de bara studiebidraget på 2 600 kronor tillsammans med annan försörjning. CSN gör tolkningen att det kan bero på de hårdare antagningskraven.

Studentbarometern från 2006 visar att studenterna inte ser ut som tidigare. Idag är hälften över 26 och en fjärdedel har barn.

– Det gör det än viktigare än tidigare att ha ett studiemedel det går att klara sig på, säger Elin Rosenberg.

Ekot rapporterar också att CSN ska analysera siffrorna närmare under hösten. Detta välkomnar SFS:

– Vi behöver få bättre kunskap om varför fler studenter väljer att inte ta lån. Det viktigaste är att alla som vill studera för att förbättra sin livssituation vågar göra det, avslutar Elin Rosenberg.


För med information, kontakta:

Elin Rosenberg, ordförande SFS, 070-54 57 045

Jennie Zetterström, pressansvarig, 08-54 57 01 14

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextiofyra medlemskårer, vilka omsluter sammanlagt cirka 270 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se