Länsstyrelsen i Östergötlands län

Hårda miljökrav och ekonomisk utveckling går att förena!

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 10:48 CET

För första gången leder landshövding Elisabeth Nilsson en företagsdelegation till Länsstyrelsens vänprovins Jiangsu i Kina. Tidigare resor har för henne handlat om industribesök, men nu är fokus på östgötsk miljöteknik. Förutom en stark företagsrepresentation, med elva företag, är också Linköpings universitet, Miljöteknikcentrum, Exportrådet samt Regeringskansliets Sekretariat för miljöteknik export Kina med på resan.

Fokus för resan är export av miljöteknik. Delegationen kommer att besöka städerna: Kunshan, Wuxi och provinshuvudstaden Nanjing. I två av städerna kommer man att delta i miljöteknikseminarier. Delegationen kommer där att visa på att det går att kombinera hårda miljökrav med ekonomisk utveckling. Svenska företag kan åstadkomma de miljötekniska lösningar som krävs inom framförallt luft- och vattenutsläpp. Intresset för detta är stort eftersom kineserna brottas med att hitta lösningar inom de områdena.

- Jag vill fortsätta bygga på de vänskapsrelationer som finns mellan våra län och stärka de kommersiella nätverken, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Det finns ett stort intresse från kinesisk sida för svensk miljöteknik och miljökunnande och vi kan erbjuda många bra affärskontakter eftersom Östergötland ligger i framkant.

En nyligen genomförd undersökning av Linköpings Universitet visar att många östgötska företag vill göra affärer med Kina. Närmre hundra mindre företag i Östergötland är redan involverade i affärsverksamhet med Kina och ytterligare ett åttiotal är intresserade.

- Jag ser det som en viktig del i mitt arbete att kunna hjälpa östgötska företag med affärskontakter i Kina, och det är därför glädjande att vi fått med oss så många företag i år, säger Elisabeth Nilsson. Men vi har också mycket att lära av en av världens snabbväxande ekonomier.

De första kontakterna mellan Östergötland och Jiangsu togs redan 1995. Ett vänlänsavtal tecknades 1999 och 2009 undertecknades ett avtal mellan Länsstyrelsen Östergötland och den kinesiska staden Wuxi om att utveckla handel och samarbete inom miljöteknik.

Läs mer:
Program Jiangsu (pdf)
Seminar Wuxi Nov 16 (pdf)
Seminar Nanjing Nov 18 (pdf)
Delegationsfolder (pdf)

Vänliga hälsningar
Mariethe Larsson, Informationschef
Telefon: 0703-667366
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se

För mer information kontakta gärna:
Landshövding Elisabeth Nilsson, tfn 013-19 60 46
Handläggare Heléne Averland, tfn 013-19 63 76