Rydahls Bromsspecialisten

Hårdare krav för jordbruk- och skogsmaskiner på allmän väg gynnar Rydahls

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 10:19 CET

På Rydahls har man under senare tid sett en betydande uppåtgående trend i förfrågningar som rör bromssystem för jordbruksmaskiner och skogsmaskiner som går på allmän väg. Idag ställs allt hårdare säkerhetskrav på fordonen, som samtidigt ställer högre krav på dess bromssystem. Säkerhetskraven sätts i dagsläget via lagstiftning på nationell nivå.

Olika säkerhetskrav på bromssystem inom EU
De flesta arbetsfordon samt maskiner och redskap som kopplas på som släp till t ex traktorer måste vara bromsade enligt lag när de framförs på allmän väg. Det råder dock väldigt skilda åsikter mellan EU-länderna om vilka krav som ska gälla vilket har resulterat i att det ännu inte finns någon riktigt bra EU-standard framtagen. Det är dessutom svårt att tolka de krav som ändå finns idag och det finns många undantag som gäller för specifika länder. I Frankrike har man dock från 1 januari 2013 ställt högre krav och ändrat om i sin lagstiftning. Rydahls arbetar med denna typ av problematik och frågeställningar dagligen och har till uppgift att skapa den korrekta konstruktionen på bromssystemet för respektive land.

Rätt kompetens på rätt plats
- Våra kunder är duktiga på sina arbetsområden som är att bygga maskiner vars huvudsyfte är t ex att plöja jord, sprida gödsel eller att så frön. Därför finns vi med som en partner som är specialister på bromssystem och som tar fram de krav och detaljer som behövs för att maskinen eller redskapet ska kunna framföras på allmän väg i det aktuella landet. Vi har den kompetens som behövs och har flera referenser kring liknande arbete sedan tidigare, säger Anders Jorholm på Rydahls.

Bromssystem på begränsad yta
En vanlig situation som Rydahls ofta får hantera är att maskinen eller redskapet redan är designad och färdigkonstruerad för att se ut på ett visst sätt och redan ligger i produktionsfas. Detta gör att utrymmet som finns tillgängligt för att komplettera med ett bromssystem blir väldigt begränsat. Utmaningen blir därför att hitta rätt komponenter som passar in och är flexibla för det trånga utrymmet som det ska placeras i och som samtidigt också ska klara de nationella bromskraven.

För mer information
Anders Jorholm, marknadschef på Rydahls, 010 - 550 94 51, anders.jorholm@rydahls.se 

Om Rydahls
Rydahls är ett familjeföretag i fjärde generationen från 1916 med gedigen kunskap om bromsar, friktion och kontrollerad rörelse. Företaget levererar bromsar och reservdelar till verkstäder, tillverkare av tunga fordon och till industrin. Huvudkontoret ligger i Karlstad och servicelager finns i Göteborg, Stockholm och Luleå. Rydahls omsätter 120 miljoner kronor och har 60 personer anställda, varav merparten finns i Karlstad.