Riksdagen

Hårdare regler för alkoholreklam

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 08:38 CEST

Alkoholreklam ska inte få rikta sig till barn och ungdomar under 25 år. Det ska bli svårare att med annonser för lättöl indirekt göra reklam för starköl. All alkoholreklam ska innehålla en text om alkoholens skadeverkningar. Det är några av punkterna i det förslag från regeringen som socialutskottet på tisdagen sade ja till.

Regeringens förslag om hårdare regler tar sikte på marknadsföringen av alkohol till konsumenter. Redan i dag är det förbjudet att vid marknadsföringen rikta sig särskilt till barn och ungdomar. Detta förbud blir nu tydligare med en 25-årsgräns.

Möjligheterna att göra indirekt reklam för drycker med högre alkoholhalt minskar. Det sker genom ett begränsat förbud att använda vissa kännetecken i annonser för alkoholhaltiga drycker. Lättölsreklam får till exempel inte indirekt göra reklam för starköl.

Alkoholreklam i tidningar måste i framtiden innehålla en text som informerar om alkoholens skadeverkningar. Regeringen ska bestämma vad som ska stå i texten.

I lagen står det i dag att vid marknadsföring av alkoholdrycker ska "särskild måttfullhet iakttas". Det blir nu tydligare vad lagen menar med detta. Bilderna i annonsen får bara visa varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar eller varumärke eller andra kännetecken. Annonsen får inte vara större än så kallat tabloidformat. Dryckens alkoholhalt ska tydligt anges i annonsen, men en hög alkoholhalt får inte beskrivas som en positiv egenskap.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.

Moderaterna säger nej till regeringens förslag
Moderaterna anser att ytterligare begränsningar av alkoholreklamen inte kommer att leda till ändrade alkoholvanor och bättre folkhälsa. I stället gäller det att skapa attitydförändringar i tidiga åldrar och hos föräldrar. Tidningar måste, enligt Moderaterna, frivilligt kunna ta ansvar för reklamutbudet och avstå från reklam som är oetisk, onödigt glamourös och vänder sig till ungdomar.

För mer information: Kontakta Anders Bergene, föredragande i Socialutskottet, på telefon 08-786 53 82.

Dokument:
Regeringens proposition 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor
Socialutskottets betänkande 2004/05:SoU6 Vissa ändringar i alkohollagen (1994:1738)

Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000