Svenska kyrkan

Hårdare regler för vapeninvesteringar

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 14:19 CEST

Kristiina Ruuti, pressekreterare, tfn: 018-169606, 070-5763998, e-post: kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se


Svenska kyrkan bör minska sina investeringar i vapenproducerande företag. Det beslutade Kyrkomötet idag.

Idag tog Kyrkomötet beslut i ärendet om kyrkans aktieinnehav i vapenindustrin. Mötet beslutade att bifalla ett förslag av biskop Caroline Krook. Enligt det vill Kyrkomötet ”att en ändring av Svenska kyrkans nationella finanspolicy bör övervägas så att innehav av aktier i sådana bolag utesluts vilkas omslutning till mer än 10 procent avser tillverkning av och handel med vapen”.

Enligt Svenska kyrkans gällande finanspolicy på nationell nivå görs inte placeringar i företag vars rapporterade årliga omsättning till mer än 25 procent utgörs av vapen. Det är Kyrkofondens styrelse som tar fram och reviderar finanspolicyn årligen. Nästa revidering sker i mars 2006.

Svenska kyrkans ekonomiska förvaltning ska stämma överens med kyrkans grundläggande värderingar. Ett uttryck för detta är att det finns en finanspolicy som anger etiska kriterier för ekonomiska placeringar.

Kyrkornas Världsråd har en placeringspolicy där vapenkriteriet ligger på 10 procent.