Svenska Spel

Hårdare tag mot minderårigt spelande på värdeautomater - nya avtal ger Svenska Spel möjlighet till skärpta sanktioner

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:10 CET

Svenska Spel kommer under våren att teckna nya avtal med de ca 2 300 affärspartners som har Jack Vegas- och Miss Vegasautomater. Avtalen innebär nya möjligheter till skärpta sanktioner mot dem som missköter sin del av avtalet, bland annat avstängning under viss tid.

 

Förutom det tidigare sanktionssystemet med varning och därefter avstängning vid minderårigt spelande, kommer Svenska Spel även att kunna stänga av en affärspartner temporärt om den inte skött sitt åtagande när det gäller uppmärksamhet över spelgästerna. Utöver skärpta sanktioner ställer de nya avtalen också hårdare krav på utbildning i spelansvar.
- Det nya avtalet ger oss en större valfrihet än tidigare när det gäller sanktioner. Nu inför vi även ett antal anonyma provköp där personer som är 18 år, men ser yngre ut, får besöka restauranger och bingohallar i syfte att se om personalen är uppmärksam och ber om att få se legitmation, säger Ann-Sofie Olsson, affärsområdeschef Restaurangspel.

Under den temporära avstängningstiden får personalen på aktuell plats genomgå utbildning i spelansvar, innan det kan bli aktuellt att häva avstängningen.

Ny spelansvarsutbildning
Den 15 januari lanserades en helt ny interaktiv spelansvarsutbildning för samtliga affärspartners.
- Utbildningen, som är framtagen i samarbete med Spelinstitutet, bygger på olika situationer som är vanligt förekommande hos våra affärspartners. I och med att vi hade en referensgrupp av affärspartners då vi skapade utbildningen, är verklighetskopplingen och igenkännandet stort och den har blivit väldigt väl mottagen hos våra affärspartners, säger Ann-Sofie Olsson.

Securitas ny leverantör av ålderskontroller
Varje år låter Svenska Spel genomföra drygt 6 000 anonyma kontroller hos sina affärspartners för att säkerställa att ålderskontrollen efterföljs.
- Kontrollerna sker oaviserat och anonymt och genomförs alla dagar i veckan och på olika tider. Vid misstanke om minderårigt spel vänder sig kontrollanten till restaurangens personal och ber dem göra en ålderskontroll. Vid misstanke om att det förekommer minderårigt spelande på en restaurang görs extra kontroller, utöver de ordinarie, säger Ann-Sofie Olsson.

Svenska Spel genomförde nyligen en upphandling av kontrolltjänster och från och med den 26 februari är Securitas Region Handel ny leverantör av dessa.
- Vi har tecknat ett tvåårigt avtal med Securitas, som ska göra ålderskontroller hos alla affärspartners i form av observationer. Bytet av leverantör har inget att göra med att vi var missnöjda med den tidigare leverantören. Det var dags för oss att göra en ny upphandling och Securitas erbjöd oss det bästa alternativet, säger Ann-Sofie Olsson.

För ytterligare information, kontakta
Ann-Sofie Olsson, 070-650 43 66

xLDen>sv GoogleCspelansvar