Vulkanmedia

Hårklut Horklut - döda flickors drömmar en fängslande historisk roman av Bo Karlberg

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 14:58 CEST

Den mystiska titeln slår an tonen för en spännande berättelse, som löper under sjuttio år med början 1872 i ett torp  på gränsåsen mellan Halland och Skåne. Romanen är uppbyggd kring kronologiska historiska händelser, som bildar en bakgrund till den enkla människans personliga och dramatiska livsöde. Gamla invanda moraliska riktmärken i livet utmanades av den framväxande arbetar- och kvinnorörelsen, samtidigt som den snabba tekniska och industriella utvecklingen skakade om villkoren för arbete och försörjning.

Författaren leder läsaren fram till människors innersta tankar och känslor, och till en miljö där man kan känna lukten av en balans mellan liv och död. En miljö som fanns för inte så länge sedan.

En annan slags lukt, som också är aktuell år 2014, var stanken från den internationella rasismen som, i slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet, frodades i den rådande nationalistiska yran. Den tidens anda trivdes bra i gemenskap med ett ännu kvardröjande kyrkligt inflytande över allmogens tankar och värderingar. I  brygden av högröstad svenskhet och  självgodhet, fann rasismen näring också i främlingsrädslans Sverige. På rikets toppnivå hördes talet om rashygien och skapades institut för  rasbiologisk forskning. Hur lät det ute i stugorna?

Romanens berättelse går mot sin spännande upplösning under 30-talet, då den bruna och svarta fascismen  var för många människor en attraktiv kraft, som kunde råda bot på arbetslöshet och misär. Men de flesta som satt vid köksbordet, lyssnande på den nya fantastiska radion, kände mest obehag, förfäran och onda aningar.

Vilka är likheterna och olikheterna med idag?

Romanens titel syftar på att svenska kvinnor i äldre tider kunde indelades i tre kategorier:

Ungmör med god sedlighet fick visa håret. Ärbara hustrur bar hårklut som dolde håret. Men kvinnor som ej motstått  ”köttets frestelser” före äktenskap, tvingades bära en så kallad horklut,  vars färg avvek tydligt från hårklutens gängse färg, och som visade andra bybor vilken fallen kvinna hon var. 

Romanens centralfigur är Tilda, en stark kvinna vars liv man följer fram till hennes sista andetag.  Geografiskt förflyttas handlingen växelvis mellan Skåne, Jerusalem och Nordamerika.

Trots skildringarna av människolivets törnesnår blir man glad av att läsa boken. Man känner hopp

när man leversig in i karaktärernas mod, uthållighet och styrka. Men också människors innersta tro på kärlek. Romanens vackra språk bidrar till att skapa stor läsglädje.

Bo Karlberg, född 1942, är bosatt i Nordvästra Skåne och är medlem i Författarcentrum Syd: www.forfattarcentrum.se.

För mer information och recensionsexemplar var vänlig kontakta:

Bo Karlberg
saturnus1942@gmail.com

Man kan läsa mer om författaren och romanens tillkomst på hans hemsida  www.saturnuslibretto.se


Alla bär på en berättelse - ha du gett ut din?