E.ON Sverige AB

Hårt arbete återstår i elnäten

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2011 18:07 CET

Ännu är bortåt 1 500 kunder strömlösa i E.ONs elnät i Norrland.  Skadorna på elnätet är på sina håll mycket stora med många stolpbrott, avslitna ledningar och sönderslagna transformatorer. De allra flesta kommer att få tillbaka strömmen före lördag lunch, men dessvärre måste vi konstatera att det kommer att finnas ett antal strömlösa över nyårsaftonens kväll.

- Totalt arbetar nu bortåt 300 personer med återställningsarbetet i mellersta Norrland. Nu går arbetet in i en fas där varje reparerad ledning bara ger ett fåtal kunder strömmen tillbaka.  Men arbetet går dock metodiskt framåt, säger Anders Klemedsson, driftchef på E.ON Elnät.

För att snabba på återställningsarbetet övervägs att tillfälligt rulla ut kabel på marken och tydligt markera upp detta. Ett annat sätt som redan används är att placera ut reservkraftverk som förser mindre hussamlingar med el.  Det förutsätter dock ett intakt lågspänningsnät.

Parallellt med reparationsarbetet läggs nu också ett stort arbete på att förbättra prognoserna.

- Vi är mycket väl medvetna om att prognoserna är mycket viktiga och att de behöver preciseras. Under dagen har vi haft fyra helikoptrar uppe och tror oss ha fått en bättre överblick.

- Vi vill också uppmana allmänheten att aldrig gå nära elledningar som ligger på marken. Det kan vara förenat med livsfara, avslutar Anders Klemedsson.

För ytterligare information för media, kontakta E.ONs pressjour , telefon 040 – 25 55 40. Privatpersoner hänvisas till Kundservice, 020 – 22 24 24, eller felanmälan 020 - 88 00 22.

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.