Hägglunds Drives

Hägglunds Drives – fortsatt sälj- och resultatuppgång

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:43 CET

• Orderingången steg med 32 procent till 1 322 MSEK (1 004)
• Nettoomsättningen uppgick till 1 112 MSEK (801), en ökning med 39 procent
• EBITA steg med 84 procent till 182 MSEK (99).
• Marknadsutvecklingen är fortsatt stark, i synnerhet inom gruv- och materialhantering, papper och massa samt marin och offshore
• Tillväxt på samtliga geografiska marknader, betydande ökning i Asien, Australien, Norden och Nordamerika
• Första leveransen av det nya högeffektsystemet Gemini

Den globala marknadsutvecklingen är fortsatt stark, med god efterfrågan på råvaror och höga energipriser. Tillväxten är särskilt påtaglig inom koncernens råvarunära segment gruv- och materialhantering, papper och massa, marin och offshore samt socker. Hägglunds Drives nettoomsättning steg med 39 procent och orderingången med 32 procent jämfört med samma period förra året.

Ökade volymer och bibehållna marginaler tillsammans med ett högt resursutnyttjande inom produktionen ledde även till en betydande resultatförbättring. Rörelseresultatet ökade från 99 till 182 MSEK. Kassaflödet steg från +58 till +137 MSEK.

Samtliga geografiska marknader uppvisade försäljningsökningar. Målsättningen är att ytterligare förstärka Hägglunds Drives marknadsnärvaro, i synnerhet i Asien, Nordamerika och Latinamerika. Utbyggnaden och vidareutvecklingen av koncernens serviceverkstäder runt om i världen fortsätter. Exempelvis har en omfattande utbyggnad av säljnätverket i Indien skett och i Kina kunde det nya huvudkontoret och serviceverkstaden i Shanghai invigas i oktober.

I syfte att möta den ökade efterfrågan har en rad kapacitetsinvesteringar genomförts och produktionen har för första året någonsin varit igång under hela sommaren. Utfallet har varit mycket positivt. Intresset på marknaden för koncernens nya högeffektsystem Gemini är stort och under det tredje kvartalet skedde leverans av den första ordern.

- Mot bakgrund av dagens starka marknadsläge och utvecklingen av ekonomierna i Asien gör vi bedömningen att Hägglunds Drives har synnerligen bra förutsättningar för en fortsatt god tillväxt, säger VD Per Nordgren.

För mer information:
Per Nordgren, VD, tel 0660 870 01, mobil 070-398 16 06


Hägglunds Drives är världsledande inom nischen hydrauliska motorer och drivsystem, med inriktning mot tunga applikationer som kräver höga vridmoment och variabla varvtal. Drivsystemen används inom en mängd industrier, exempelvis gruv- och materialhantering, marin och offshore, papper och massa, socker, återvinning, gummi och plast, socker samt den mobila industrin. Produktionen är koncentrerad till Mellansel i Sverige och bolaget har en global försäljningsorganisation med egna säljbolag i ett femtontal länder. Hägglunds Drives ägs av det börsnoterade private equity-bolaget Ratos.


Hägglunds Drives AB
890 42 Mellansel, Tel 0660 870 00, Fax 0660 871 60, www.hagglunds.com