Hägglunds Drives

Hägglunds Drives GmbH årets exportföretag i Tyskland

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 16:52 CET

Hägglunds Drives tyska säljbolag får priset
"Årets exportföretag i Tyskland"
Idag torsdag delar Svenska Handelskammaren i Tyskland ut sitt exportpris till
Hägglunds Drives tyska säljbolag.

– Vi är mycket hedrade över den här utmärkelsen, säger Per Nordgren, VD för
Hägglunds Drives gruppen.

Vid en festlig bankett på torsdag kväll den 23 november i Frankfurt am Main tilldelas Hägglunds
Drives GmbH priset. Hedersgäst och prisutdelare är Nordeas koncernchef Lars G Nordström.
Hägglunds Drives, med huvudkontor i norrländska Mellansel, Örnsköldsvik, hade 2005 en
omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor och en exportandel på 90 procent.

2006 har goda förutsättningar att bli det sjunde rekordåret i rad när det gäller orderingång,
omsättning och resultat för Hägglunds. Nettoomsättningen under årets tre första kvartal
överträffar motsvarande siffror förra året med drygt 39 procent. Bolaget har cirka 600 anställda
varav cirka 40 av dessa arbetar vid det tyska säljbolaget.

Hägglunds Drives tyska dotterbolag har samma imponerande utveckling. Juryn pekar särskilt på
att Tyskland har kanske världens starkaste verkstadsindustri, varför det är synnerligen glädjande
att Hägglunds Drives inom olika industrisegment har en lönsam och marknadsledande position
med stor tillväxt i Tyskland.

– Att vi finns närvarande med egen personal på den tyska marknaden är definitivt en förklaring
till våra framgångar, säger Per Nordgren.

– En annan är givetvis att våra unika drivsystems egenskaper ger våra kunder
konkurrensfördelar.

För mer information:
Per Nordgren, VD, tel 0660 870 01, mobil 070-398 16 06

Hägglunds Drives är världsledande inom nischen hydrauliska motorer och drivsystem, med inriktning mot
tunga applikationer som kräver höga vridmoment och variabla varvtal. Drivsystemen används inom en
mängd industrier, exempelvis gruv- och materialhantering, marin och offshore, papper och massa, socker,
återvinning, gummi och plast, socker samt den mobila industrin. Produktionen är koncentrerad till Mellansel i
Sverige och bolaget har en global försäljningsorganisation med egna säljbolag i ett femtontal länder.

Hägglunds Drives ägs av det börsnoterade private equity-bolaget Ratos.

Hägglunds Drives AB
890 42 Mellansel, Tel 0660 870 00, Fax 0660 871 60, www.hagglunds.com