LO

Hälften av alla homo och bisexuella anser att arbetskamraterna har fördomar

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 14:26 CEST

Hälften av alla homo- och bisexuella i arbetslivet anser att det finns fördomar bland arbetskamraterna och mer än var fjärde har valt att inte alls vara öppna på sin arbetsplats. Det visar en undersökning som Arbetslivsinstitutet har gjort tillsammans med projekten Homo och bisexuella i omsorgen samt Normgivande mångfald.

Rapporten som presenteras på seminariet "Homo på jobbet - vem bryr sig" i Almedalen idag kommer från en undersökning som gjordes under våren 2003. 13 773 personer har svarat på frågor som rör villkoren för homo och bisexuella i arbetslivet. Drygt 10 400 av de svarande kom från ett befolkningsurval och mer än 3 300 var medlemmar i organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

- De höga siffrorna i Arbetslivsinstitutets enkätundersökning innebär att homo- och bisexuella i arbetslivet underkänner den rådande arbetsplatskulturen. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer måste ta budskapet på allvar och arbeta målmedvetet för att förändra situationen säger ALIs projektledare Carina Bildt.

I många avseenden skiljer sig hetero kontra homo och bisexuella åt i sin upplevelse av om det förekommer diskriminerande inslag i deras arbetssituation.

Enkäten har gjorts i samarbete med projekten "Homo och bisexuella i omsorgen" samt "Normgivande mångfald". I projekten arbetar arbetsmarknadens parter tillsammans med intresseorganisationer för att förbättra situationen för homo och bisexuella. "Homo och bisexuella i omsorgen" är inriktad äldreomsorg och förskola medan "Normgivande mångfald" koncentrerar sig på polis, försvar och kyrkan.
Relaterade länkar: www.normgivande.nu www.rfsl.se/equal,

Läs hela rapporten på www.arbetslivsinstitutet.se

Ytterligare frågor: Carina Bildt, Arbetslivsinstitutet, 070-658 6070
Elisabet Qvarford TCO, 070-333 0208
Krister Fahlstedt, Försvarsmakten, 070-320 8283
Vincent Andersson, LO, 070-646 2658
Anette Sjödin, RFSL, 070-776 4528