Svensk Energi

Hälften av alla landets elnätsföretag går till domstol: ”18 års väntan på intäkter är verklighetsfrämmande”

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 15:31 CET

Hälften av landets elnätsföretag överklagar Energimarknadsinspektionens beslut gällande intäktsramarna för åren 2012-2015. Ett 80-tal såväl stora som små av landets totalt 170 elnätsföretag är starkt missnöjda med utfallet och tänker gå den juridiska vägen. Framför allt gäller kritiken att skäliga intäktsramar beviljas – men först om 18 år!

Energimarknadsinspektionen är den myndighet som övervakar elnätsverksamheten, som är ett reglerat monopol. Nu genomför Sverige som sista land i EU en övergång till att godkänna intäktsramarna på förhand i stället för granskning i efterhand. Det var den tidigare ordningen som ledde till långvariga juridiska processer.


Svensk Energis vd Kjell Jansson beklagar att det nu tycks vara oundvikligt med nya tvister – det som egentligen både myndigheten och branschen ville komma bort ifrån. Han säger:


– Branschen har under flera år stöttat och medverkat aktivt i arbetet med övergången till förhandsreglering. Elnätsbranschen är en viktig del i landets infrastruktur och måste bedrivas både seriöst och professionellt. Att då inte få nyttja den intäkt som företaget behöver för att säkerställa drift med bibehållen hög leveranssäkerhet – och genomföra nödvändiga investeringar – förrän om 18 år, känns onekligen verklighetsfrämmande.


Kjell Jansson befarar att det fortsatta arbetet kring elnätsregleringen leder till hårdhänta prioriteringar för de kommande årens utvecklingsplaner. Detta blir, menar han, ett allvarligt hot mot den önskade utvecklingen kring smarta elnät. Han avslutar:


– Om vi hårddrar det hela, kan man drastiskt säga att vi skjuter upp nödvändiga investeringar till kommande generationer. 


Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se.
Kontaktpersoner: Kjell Jansson, Svensk Energis vd, 0705-848481
kjell.jansson@svenskenergi.se

Anders Pettersson, ansvarig för regleringsfrågor på nätenheten, 0708-94 26 49. Anders pettersson@svenskenergi.se