Statistiska centralbyrån, SCB

Hälften av de elever som fått stöd i årskurs 9 avbryter sina gymnasiestudier

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 10:20 CEST

Allt fler elever avbryter sina gymnasiestudier. Undersökningen "Elevpaneler för longitudinella studier" visar att 24 procent avbryter studierna. Fem år tidigare var motsvarande andel 11 procent.

Det är fortfarande en högre andel pojkar än flickor som avbryter sina gymnasiestudier. 27 procent av pojkarna avbryter studierna mot 21 procent av flickorna. I föregående undersökning (1997) var denna andel 12 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna.

Av elever med stödundervisning i årskurs 9 har hälften avbrutit sina gymnasiestudier. Vid undersökningen fem år tidigare var motsvarande andel 33 procent.

Fakta om undersökningen:
Ovanstående resultat är hämtade från undersökningen "Elevpanel 4, Från grundskolan genom gymnasieskolan 1998-2002" och bygger på en studie av ett urval elever som gick i årskurs 3 vårterminen 1992. Elevpanelerna ingår i ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan SCB, Göteborgs universitet.Skolverket, Högskoleverket samt Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Jämförelser görs med elevpanel 1 - 3.

Mer information:
Statistiska meddelanden serie UF 73
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden nr UF73 0301 som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se

Förfrågningar
Marcia Olavarría Gaete tfn 019-17 66 85
E-post: marcia.olavarria@scb.se
SCB, Utbildning och Arbetsmarknadsprogrammet
701 89 ÖREBRO
fax 019-17 70 82