Humana

Hälften av funktionsnedsatta har upplevt diskriminering

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 08:00 CET

Nära hälften av över 800 tillfrågade personer med någon form av funktionsnedsättning har upplevt diskriminering på grund av funktionshinder. Var tredje anser sig vara missnöjd eller mycket missnöjd med tillgängligheten till offentliga lokaler. Det visar ny statistik från företaget Assistansia som nu tänker granska tillgängligheten i landets kommuner.

– Alla människor har rätt till ett bra liv. Ändå möts många personer med funktionsnedsättning av diskriminering och bristande tillgänglighet. Det behövs debatt och konkreta åtgärder hos både privata och offentliga aktörer för att minska diskriminering och öka tillgängligheten, säger Harald Wessman, vd för Assistansia.

Ett beslut i riksdagen anger år 2010 som det år då samhället ska vara tillgängligt för alla, oavsett eventuell funktionsnedsättning. Den nya undersökningen visar att målet inte är nått. 32 procent av de svarande i en enkät från företaget Assistansia uppger att de är missnöjda eller mycket missnöjda med tillgängligheten till offentliga lokaler i sin egen kommun. Kollektivtrafiken får också kritik; 30 procent är missnöjda eller mycket missnöjda med tillgängligheten i kollektivtrafiken. Hela 49 procent av de som svarat på enkäten har upplevt diskriminering på grund av ett funktionshinder.

– Oroväckande många personer med någon form av funktionsnedsättning upplever diskriminering och bristande tillgänglighet. Så här kan det inte fortsätta. Vi tänker nu tillsammans med intresseorganisationer granska hur kommunerna arbetar med tillgänglighetsfrågor, säger Harald Wessman.

Enkäten har besvarats av 847 personer som har någon form av funktionsnedsättning och använder personlig assistans. Den har genomförts av företaget Assistansia som är en del av Humana, som erbjuder omsorgstjänster till individer med funktionsnedsättning med fokus på personlig assistans. Koncernen kommer nu granska hur landets kommuner arbetar med tillgänglighetsfrågor.

För mer information kontakta:
Harald Wessman, vd
Tel: 0700-22 28 27
Mail: harald.wessman@assistansia.se

Helena Pharmanson, marknads- och kommunikationsdirektör
Tel: 0734-344 644
Mail: helena.pharmanson@humana.se

Assistansia ingår i Humana som är Sveriges största privata assistansanordnare med verksamhet över hela landet och med ca 6000 hel/deltidsanställda. Humana arbetar med personlig assistans för individer med funktionsnedsättningar. Utgångspunkten för vårt arbete är att alla människor har rätt till ett bra liv. Det är kundernas önskemål som styr vårt arbete. Vi sätter människan i centrum, inte funktionsnedsättningen.
Läs mer på www.humana.se