Sveriges Annonsörer

Hälften av svenskarna negativa till politisk reklam

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 11:08 CEST

Nästan hälften av svenskarna (48 procent) är ganska eller mycket negativa till politisk reklam, visar Sveriges Annonsörers Novusundersökning. Endast var sjätte svensk är positiv till politisk reklam, samtidigt som svenska riksdagspartier spenderar cirka 340 miljoner kronor på reklam och medier inför valet.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har med hjälp av undersökningsföretaget Novus gjort en studie av svenskarnas inställning till politisk reklam och om de tror att denna reklam får fler att rösta på söndag. Resultatet visar att svenskarna är negativa till den politiska reklamen som sådan, men drygt hälften tror att reklamen kan få fler att gå och rösta.

– Vi svenskar är av tradition mer kritiska till reklam än många av våra grannar i Europa. Det avspeglas naturligtvis även i vår syn på politisk reklam. En förklaring till denna negativa attityd kan även grunda sig i att reklamen för våra partier dyker upp vart fjärde år för att sedan försvinna lika hastigt som den kom. Men att den gör det med en sådan kraft och frekvens att många reagerar kritiskt. Jag är helt övertygad om att våra partier skulle tjäna på att sprida ut sina budskap över en längre tid, men att minska i intensitet. Att vi har val vart fjärde år ska ju inte behöva innebära att man måste kraftsamla en månad innan valet. Här har våra partistrateger en hel del att lära sig hur övriga företag och organisationer kommunicerar, säger Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer.

Om vi bryter ned resultatet framkommer tydliga skillnader mellan vilka partisympatier man har och var man bor i Sverige. I tabellerna nedan och i bifogade diagram presenteras de starkaste sambanden i undersökningen.

Partipolitiska skillnader (fråga 1 och 2)
Här framkommer att färre svenskar har en positiv inställning till politisk reklam än till övrig reklam, oavsett partipolitiska sympatier. Minst positiva till politisk reklam är personer som sympatiserar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Geografiska skillnader (fråga 3 och 4)
De svenskar som är mest utsatta för reklambudskap är stockholmarna, men är samtidigt de som har en mest positiv syn på reklam i allmänhet. I övrigt är det Småland, Öland och Gotland som sticker ut: personer i denna region har en mindre negativ syn på reklam än övriga landet. Samtidigt har de mest positiv syn på politisk reklam i hela Sverige.

Kontaktpersoner vid Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd, 
08-545 252 32, 0708-18 75 99 anders.ericson@annons.se
Erik Huss, press- och pr-ansvarig, 
08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se

FRÅGA 1: Vilken är din allmänna inställning till reklam?
(fördelat på partisympatier)

(%)

Totalt

Alliansen

S+V+MP

SD

Positiv

22

30

17

21

Varken eller

30

33

27

26

Negativ

48

37

55

52

Kommentar: Skillnaden mellan alliansens och oppositionens inställning är tydlig – de borgerliga gillar reklam mer.

FRÅGA 2: Vilken är din allmänna inställning till reklam från politiska partier?
(fördelat på partisympatier)

(%)

Totalt

Alliansen

S+V+MP

SD

Positiv

16

22

11

18

Varken eller

35

36

36

35

Negativ

48

42

51

47

Kommentar: Färre svenskar har en positiv inställning till politisk reklam än till övrig reklam, inom alla politiska grupperingar.

FRÅGA 3: Vilken är din allmänna inställning till reklam?
(fördelat på region)

(%)

Stockholm

Mellansverige

Småland, Öland & Gotland

Sydsverige

Västsverige

Norrland

Positiv

25

19

21

19

23

22

Varken eller

28

28

43

31

25

35

Negativ

47

52

36

50

50

42

Kommentar: Smålänningar, ölänningar och gotlänningar har en mindre negativ inställning till reklam rent generellt. Stockholmare är de som har mest positiv syn på reklam.

FRÅGA 4: Vilken är din allmänna inställning till reklam från politiska partier?
(fördelat på region)

(%)

Stockholm

Mellansverige

Småland, Öland & Gotland

Sydsverige

Västsverige

Norrland

Positiv

15

13

23

17

17

15

Varken eller

34

35

33

37

34

40

Negativ

51

52

43

45

48

41

Kommentar: Smålänningar, ölänningar och gotlänningar har mest positiv syn på politisk reklam av alla regioner i Sverige.

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare och mer ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken. Sveriges Annonsörer fyller 90 år i höst och är världens största annonsörorganisation, med cirka 550 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se