Länsförsäkringar

Hälften av svenskarna tycker att 50 PPM-fonder räcker

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 08:57 CET

Premiepensionsmyndigheten, PPM, erbjuder i dagsläget pensionsspararna 736 olika fonder med både svenska och utländska förvaltare att välja mellan. Men det är långt fler än vad svenska pensionssparare efterfrågar, visar en undersökning av Länsförsäkringar.

– Även om åsikterna delvis går isär bland befolkningen visar undersökningen tydligt att PPM:s fondutbud är svåröverskådligt. Folkviljan längtar efter enklare och tydligare pensionslösningar, säger Mats Wester, placeringsrådgivare på Länsförsäkringar.

Hela 6 av 10 personer, eller 59 procent, tycker att det räcker med 50 fonder eller mindre och endast 6 procent tycker att det ska finnas 500 fonder eller fler.

– För åtskilliga är det i princip omöjligt att göra ett rationellt val i det väldiga utbudet. Men personligen anser jag att 50 fonder är ett alltför lågt antal, det bästa vore såklart om kunskapen om olika fonder ökar så att det stora utbudet fyller sitt syfte. Nämligen att individen gör ett rationellt val utifrån sina förutsättningar, säger Mats Wester.

Kvinnor tycker i högre grad än männen att det räcker med färre antal fonder. 52 procent av kvinnorna anser att mindre än 20 fonder räcker, medan motsvarande siffra för männen är 40 procent.

Yngre personer är mera positiva till flera fonder än äldre och höginkomsttagare vill ha fler fonder än låginkomsttagare. I åldersgruppen 20-24 år vill 10 procent ha fler än 500 fonder medan 4 procent i åldersgruppen 40-69 år vill det. Bland inkomsttagare med månadslöner över 30 000 kronor vill 11 procent kunna välja mellan över 500 fonder och bland inkomsttagare med månadslöner under 10 000 kronor är motsvarande siffra 4 procent.

Läs hela undersökningen på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Mats Wester, placeringsrådgivare Länsförsäkringar
08-588 410 21, 073-96 410 21
mats.wester@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Fakta om undersökningen:
7 394 personer mellan 20 och 69 år, bosatta i Sverige, telefonintervjuades under perioden 10 september-10 oktober 2005 av Hermelin Nordic Research.


Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.