Vänsterpartiet

Hälften kvinnor i nya EU-kommissionen!

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2004 10:51 CEST

Vid en utfrågning i EU-parlamentet av José Manuel Barroso, Europeiska rådets kandidat till ny ordförande för EU-kommissionen, kräver Eva-Britt Svensson mer jämställdhet. Det är dags att gå från vackra fraser om jämställdhet till aktiv handling.

Svensson vill att det skapas en ny kommissionärspost med ansvar för jämställdhetsfrågor. Dessutom bör hälften av kommissionärerna vara kvinnor. Barrosos har dock mycket att bevisa. I den regering där han satt som statsminister i Portugal intill nyligen var endast 4 av 17 ministrar kvinnor.

- Den sista Eurobarometern visar att Portugal har en konservativ kvinnosyn. Var tredje kvinna säger sig varit offer för våld i hemmet. Det är en exceptionellt hög siffra och mycket skrämmande. Dessutom visar undersökningen att man tar mindre allvarligt på våld i hemmet mot kvinnor i Portugal än i övriga EU-länder, förklarar Svensson. Till exempel existerar ingen speciell lag mot könsdiskriminering.

-Jag är mycket oroad att den nya EU-kommissionen - om Barroso blir ordförande - innebär mycket negativt för jämställdhetsfrågorna de kommande åren.

I utfrågningen lovade dock Barroso att vara "en aktiv försvarare av kvinnors rättigheter".

- Det är väldigt bra om det är sant. Men i diskussionerna om vem som ska bli ordförande i EU-kommissionen fanns till exempel ingen kvinna bland toppkandidaterna. Barroso har nu en verklig chans att visa att det går att rubba gubbväldet i EU genom att tillsätta hälften kvinnor, avslutar Svensson.


För ytterligare information, kontakta Eva-Britt Svensson: 0706 33 13 46

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se