Fiskeriverket

Hälleflundra fredas under lek

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 10:39 CET

Nu införs fredningstid för hälleflundra och det blir förbjudet att fiska den fram till första april. Förbudet träder i kraft redan på måndag, 15 februari.

– Vi har tagit ett snabbt beslut eftersom vi såg att landningarna av hälleflundra ökat oroväckande i januari, säger Martin Rydgren, handläggare på Fiskeriverket.

Hälleflundra är klassad som starkt hotad på ArtDatabankens rödlista men är inte kvoterad eller reglerad på annat sätt. Hälleflundra är en riktigt stor plattfisk, den kan bli 50 år gammal och över tre meter lång. Den räknas till en av de läckraste matfiskarna och betingar ett högt pris i fiskdisken. Men dessvärre har den fiskats för hårt och därför blivit mycket sällsynt i svenska vatten sedan några decennier tillbaka.

– Arter som reproducerar sig långsamt är mycket känsliga för fisketryck. Hälleflundran är en sådan art, den lägger rom första gången när den är 7-8 år gammal, säger Martin Rydgren.

Samlas kanske för lek i Skagerrak

Hälleflundran leker på bottnar som är minst 300 meter djupa, leken sker under vinter och vår.

– Det kan vara så att de stora fångsterna i januari beror på att man har råkat fiska just där hälleflundran samlats för lek. Men det är en art som vi egentligen vet väldigt lite om, säger Martin Rydgren.

Yrkesfiskets fångster av hälleflundra är normalt mycket små. De senaste åren har svenska fångsterna i Skagerrak i genomsnitt legat på i knappt tre ton. Men i år har landningarna varit ovanligt höga – mer än tio ton har redan rapporterats in.

Inte reglerad med kvoter

Hälleflundra en art som inte kvoteras eller regleras på annat sätt inom EU. Norge har däremot bland annat infört fredningstid 20 december till och med 31 mars.

– Nu inför även Sverige ett förbud att fiska hälleflundra under leken. I år blir det från 15 februari till och med 31 mars. Under 2010 kommer vi att ta fram ett mer långsiktigt stärkt skydd för hälleflundra, då kan datumen komma att ändras, säger Martin Rydgren.

Läs mer

För mer information kontakta Fiskeriverket:

Martin Rydgren, handläggare tfn: 031-743 04 32
Mattias Sköld, biolog tfn: 0523-187 74

Om du önskar ändra dina inställningar eller säga upp din prenumeration, klicka här.

Om du har problem med att läsa denna e-post, så kan du hitta en kopia under adressen:
http://aktuellt.fiskeriverket.se/
Newsletter.asp?Id=536

Fiskeriverket, Box 423, 401 26 Göteborg
Besöksadress: Ekelundsgatan 1

Tel: 031-743 03 00 | Fax: 031-743 04 44
e-post: fiskeriverket@fiskeriverket.se