Nättidningen Payback / Payback Sverige

Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 3

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2010 15:04 CEST

I denna tredje delen har vi tänkt att gå till botten med historien om Hällungen. Vi skall granska de olika samverkande aktörerna som gemensamt bringade Hällungen på fall. Vi skall gå till botten med alla lögnerna som uttalats i affären och vi skall titta på speciellt på Bengt-Olof Berggren, chef för Kunskapscentrum, Per Sydvik, journalist på GP samt Håkan Frändemark, länsstyrelsen. Vi skall också titta på dokument. Ägandebevis, utdrag ur misstanke- och belastningsregister samt betyg vad gäller såväl ägaren som Marianne Jansson. Slutligen skall vi granska några artiklar samt ett väsentligt mejl. För att göra allt ovanstående och sätta in bevisen i sitt rätta sammanhang väljer jag att återge de viktigaste bitarna i händelseförloppet.

OBS! Länkarna i artikeln går till originaldokumenten vilka är upplagda på Nättidningen Paybacks webbplats. De upplagda filerna på Payback är i de flesta fall bitmappsbilder vilket innebär att de kan förstoras gränslöst!

Köp, skriverier och tillståndsindragning

Magnus Andersson köpte Hällungen i november 2009. I samma ögonblick tog tidningsskriverierna fart. Trots att artiklarna handlade om den tidigare föreståndarinnans avsked i augusti började socialsekreterarna plocka hem klienterna från Hällungen då mediaskriverierna i saken uppstod först i vevan kring försäljningen!?

Socialkonsulent Håkan Frändemark vid Länsstyrelsen i Västra Götaland gav nu Marko Fredin på Stadskansliet order att sända ut ett mejl till alla stadsdelsförvaltningarna med information om att Hällungen sålts och att Länsstyrelsen den 10 november 2009 dragit in Hällungens tillstånd eftersom den nye ägaren står ”kriminella gäng” nära.

Ett faktum som Bengt-Olof Berggren, chef för Kunskapscentrum också bekräftade till Magnus. I efterhand ville dock inte Frändemark kännas vid att han givit Fredin i uppdrag att skicka mejlet medan Fredin fortsatt hävdar att så skett.

En reporter på ST-tidningen ville ta del av mejlet under arbetet med nedanstående artikel men fick till då svar av Marco Fredin att mejlet blivit raderat!? Här finns dock både mejlet och artikeln att läsa:

Mejl: http://www.payback.name/#Hällungen_och_Göteborgs_”Kunskapscentrum_mot_organiserad_brottslighet”_–_Del_3 

ST-artikel: http://www.payback.name/#Hällungen_och_Göteborgs_”Kunskapscentrum_mot_organiserad_brottslighet”_–_Del_3

”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”

Då alla inte vet vad Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” egentligen är eller har för funktion är det på plats att här ge en kortfattad förklaring.
http://www.goteborg.se/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjU-9AJyMvYwN_J09TA09_T1cPP-MwY0tzE_2CbEdFAG-_FjM!/?WCM_PORTLET=PC_7_25KQB2J30OBI50IOIEHN3V3977000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/politikoorganisation/organisation/fackforvaltningar/stadskansliet/art_n010_polorg_stadskansliet_kunskapscentrum

Jag saxar direkt från Göteborgs stads hemsida: ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet ska arbeta mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan. Kunskapscentrum är organisatoriskt placerat inom Göteborgs Stads stadskansli och arbetet sker i samverkan med 10 statliga myndigheter”…”I samverkan ingår, förutom Göteborgs Stad, Polismyndigheten i Västra Götaland, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Länsstyrelsen Västra Götaland och Försäkringskassan”. Chef för Kunskapscentrum är Bengt-Olof Berggren som innan han blev anställd av Göteborgs kommun, arbetat som polis, kammaråklagare samt på kronofogdemyndigheten.

Belastningspapper och varning

För att göra en lång historia kort så köper Magnus Andersson Hällungen, döper det nya företaget till Nya Hällungens Boende AB. Att det är just Magnus och ingen mc-klubb som är registrerad ägare till Hällungen framgår med all tydlighet ur nedanstående Registeruppgift från Bolagsverket: http://www.payback.name/#Hällungen_och_Göteborgs_”Kunskapscentrum_mot_organiserad_brottslighet”_–_Del_3

Magnus erbjuder den gamla personalen nya anställningar. Magnus ställer som enda krav utdrag ur belastningsregister samt att personerna uppfyller utbildningskraven????

Endast två personer nappar på erbjudandet – vaktmästaren och Marianne Jansson. Här kan ni se de fläckfria utdragen ur Mariannes utdrag från misstanke- och belastningsregistret samt ett tidigare arbetsgivarbetyg:  
http://www.payback.name/#Hällungen_och_Göteborgs_”Kunskapscentrum_mot_organiserad_brottslighet”_–_Del_3

I december 2009 träffar därefter Bengt-Olof Berggren och Magnus en överenskommelse med innebörden att Magnus skall skriva ner målsättningen och visionen med Hällungen samt ge Kunskapscentrum full insyn i bolaget. Efter att ha tagit del av visionen säger Berggren: ”Du kommer inte att klara det, Magnus. Du kommer inte att överleva”!

Kommunal undersökning, vikarieanställning samt öppet hus

2010 inleddes med att Magnus, på grund av alla negativa skriverier rörande den av den tidigare ägaren sparkade verksamhetschefen, önskade pruta ner priset. Stenungsunds kommun hävdade då den kommunala förköpsrätten varpå Magnus bjöd in kommunens företrädare att komma ut och kontrollera att ingen mc-klubb var involverad i boendet.

Ove Andersson, kommunalråd och tjänstledig Göteborgspolis, företog en grundlig utredning avseende dels ägaren och dels anställd personal men kunde inte finna vare sig några oegentligheter eller att någon var kriminell! Efter att Ove Andersson tillsammans med två andra medlemmar i kommunstyret genomfört besiktning och förhör med samtliga involverade fastslog därför kommunen att Magnus köp kunde genomföras då det inte fanns någon risk att Magnus var medlem i mc-klubben. Utdrag ur belastnings- och misstankeregister rörande Magnus Andersson:
http://www.payback.name/#Hällungen_och_Göteborgs_”Kunskapscentrum_mot_organiserad_brottslighet”_–_Del_3

Månaderna gick. Anna Larsson anställdes som vikarie. Fler klienter strömmade till men fortfarande trodde äldre socialsekreterare att det var en mc-klubb som drev Hällungen. Magnus motverkade framgångsrikt ryktet genom att hålla öppet hus samt att berätta om vem han var och vad han stod för.

"Städa upp”

Så fick Kunskapscentrum nys om att två anställda var ihop med medlemmar från mc-klubben. Marianne Jansson gift och Anna Larsson flickvän. Bengt-Olof Berggren råder nu Magnus att "städa upp". Att helt sonika sparka Marianne Jansson!? Direkt efter informationen till Kunskapscentrum blir Majorna och Högsbo ”tvungna” att ta tillbaka sina klienter. Socialsekreterarna kan inte svara på varför bara att order kommit från högre ort. Enhetscheferna i sin tur svarar avvisande att Magnus får söka sig högre upp i organisationen.

Vid detta tillfälle tar också de boende kontakt med Göteborgs-Posten, GT, Aftonbladet samt Expressen. Ingen tidning eller journalist är intresserad av att skriva om eller spegla konsekvenserna för de direkt berörda, de boende!

Magnus begär nu ett möte vilket avhålls med Kunskapscentrum och Marco Fredin på Stadskansliet samt två ytterligare tjänstemän. Magnus frågar då varför de jobbar så hårt på att förstöra för honom varpå han får svaret - Marianne och Anna! Samtidigt får också Magnus frågan om han är medveten om deras ”bakgrund”. Magnus replikerar med att båda sköter sina arbetsuppgifter perfekt. Mötet avrundas med en förfrågan om vilka andra som skickar klienter till Hällungen varpå Magnus svarar: Ale och Mölndals kommun.

GP, Per Sydvik, Berggren och bokföringen

Dagen efter mötet kommer nästa drag. Mölndal kommun meddelar att de omgående måste plocka hem sina klienter då Magnus är ”bulvan” åt mc-klubben!

Per Sydvik på Göteborgs-Posten, GP och Magnus har nu ett flertal kontakter telefonledes. Per Sydvik är inte det ringaste intresserad av att bedriva allsidig journalistik och låta båda parter utveckla sina resonemang och lägga fram stöd och bevis för sin berättelse. Sydvik är inte heller intresserad av att skriva ett ord om vilka konsekvenser skriverierna och hemtagandet fått för de boende utan det enda intresset Sydvik har är att skriva om Marianne Jansson och att hon är gift med en mc-klubbsmedlem. Att Marianne inte är dömd eller ens misstänkt för någon brottslighet, har kvalificerande yrkesutbildning och lång, prickfri yrkeserfarenhet, utmärkta vitsord samt att hon har är omtyckt av såväl socialsekreterare som klienter har för Sydvik ingen som helst betydelse eller relevans. Han är uteslutande fokuserad på att hon är en mc-klubbstjej! Han är enbart intresserad av att gå kunskapscentrums och polisens ärenden i fallet.

Per Sydvik uppger dock för Magnus att han fått uppgifterna om att Magnus är bulvan och att det i själva verket är mc-klubben som äger Hällungen, direkt från Bengt-Olof Berggren på Kunskapscentrum.

Vid en direkt förfrågan från Magnus till Berggren angående detta svarar Berggren bara att han ”hört” att Magnus skulle vara bulvan åt mc-klubben.

Den 21 maj-10 erbjuder Magnus först Per Sydvik på GP och därefter Bengt-Olof Berggren på Kunskapscentrum återigen möjligheten att genomgå hela Hällungens bokföring och fakturering samt dokumenten rörande köpet av Hällungen. Sydvik avböjer i sin helhet möjligheten att få svart på vitt att mc-klubben inte har något som helst med Hällungen att skaffa. Han är inte intresserad då det inte skulle passa hans kommande skriverier i ämnet.

Berggren å andra sidan ansåg att förslaget var bra och att de återigen skulle talas vid den 24 maj.  Den 24 maj ringer Berggren och avböjer erbjudandet. Han var inte längre intresserad av att ta del av bokföringen då Hällungen nu tvingats stänga emedan inga klienter längre fanns kvar. Berggren fortsätter med att förklara att Magnus skulle gjort sig av med sitt problem i november så hade han inte heller haft några problem med Kunskapscentrum. På frågan från Magnus vad det var för ett problem svarar Berggren: Marianne!

Mölndals kommun och socialchef Anna-Lena Sellergren

Efter att ha avböjt att kontrollera bokföringen fortsätter Sydvik sina skriverier. Samma dag, den 21 maj, publicerar han en artikel där han påstår att Magnus är bulvan åt mc-klubben som i realiteten är de som både driver och äger Hällungen. Vidare går han till angrepp mot att Mölndals kommuns skattepengar går till mc-klubben!? Artikel:
http://www.payback.name/#Hällungen_och_Göteborgs_”Kunskapscentrum_mot_organiserad_brottslighet”_–_Del_3

Denna artikel får som resultat att Mölndals kommuns socialchef, Anna-Lena Sellergren, redan samma dag kontaktar Magnus och meddelar att kommunen kommer att plocka hem de fyra klienterna som varit placerade på Hällungen.

Den 24:e maj träffas därefter Magnus Andersson och Anna-Lena Sellergren. När Magnus anländer till mötet står alla socialsekreterare utanför och tar emot honom. De berömmer Magnus såväl som hans anställda för det arbete de lagt ner och samtliga anser att det inträffade  är djupt tragiskt.

Sellergren berättar under mötet att hon fått ett mejl som uppges ha beskrivit kopplingar mellan Hällungen och mc-klubben. Sellergren ger i samband med informationen också Magnus namnet på den person som sänt mejlet. Det visar sig vara den tidigare verksamhetschefen på Hällungen. Samma person som fått, och här citerar jag ur artikel 1 om Hällungen: ”sparken från både kriminalvården och KF Länken p.g.a sin mytomani + sexuellt utnyttjande av klienter i båda fallen”.

Sellergren uppger också senare i en artikel i GP att hon inte ser något fel i sitt agerande att avslöja informatörens identitet. Hon uppger att för att bryta ett för missbrukarna gynnande beslut ska vi ha starka skäl. Sellergren säger också att hon haft samtal med chefen för Kunskapscentrum, Berggren, men att hon fortfarande inte ser något samband mellan Hällungen och mc-klubben. ”Jag har svårt att få bekräftelse på den kopplingen”.  Artikel:
http://www.payback.name/#Hällungen_och_Göteborgs_”Kunskapscentrum_mot_organiserad_brottslighet”_–_Del_3

Efterspel

Idag existerar inte Hällungens boende för missbrukare längre. Då Magnus av Kunskapscentrum stoppats från att kunna ha några klienter lades verksamheten ner och Hällungen är idag till salu.

Magnus har också försökt att göra en uppföljning av vad som skett med klienterna efter Hällungens stängning. 2/3 av klienterna har avvikit från de tilldelade boendena och är numer ute på gatan och missbrukar igen. En person har avlidit, 54 år gammal. För att citera Magnus: ”Detta är det samhälle vi lever i...Jag skulle vilja ”tacka” de som representerar ”De goda i samhället” - det står i alla fall  så på deras hemsida - och då menar jag Kunskapscentret, som har krossat min dröm att få hjälpa den utsatta människan i samhället”.

Del 4, som publiceras onsdagen den 4 augusti, kommer att avrunda fallet Hällungen med att presentera ännu mer fakta i ämnet samt sätta in skeendet i ett större sammanhang.

Del 1 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-1-440190

Del 2 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-2-443094

Peter Schjerva, Nättidningen Payback

 

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Jag är även ordförande för Frihetspartiet med ansvar för partiets officiella skrivelser samt adminstrationen.