Svensk Mjölk AB

Hälsa och glädje – så ändrar man livsstil!

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 16:41 CET

Hur kan människor motiveras att förändra sin livsstil mot bättre levnadsvanor?
Vilka är mekanismerna vi måste acceptera och ta hänsyn till?

Har rädsla och mod något med förutsättningarna att göra?

Eller vår uppfattning om lycka och livsglädje?

Det här några av de frågor som besvaras på seminariet "Omdaning – en dag om välbefinnande och livsglädje" som vänder sig till rådgivare inom mat och hälsa.

Datum: Onsdagen den 5 november 2003

Plats: Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, kl. 09.00-17.00 Seminariet är kostnadsfritt för media.

Välkommen!

För ytterligare information:
http://www.mjolkframjandet.se/www/mf.nsf/fsPage?OpenPage

Annica Lewander, pressansvarig, Mjölkfrämjandet, tfn: 08-790 58 19, mobil: 0702-46 61 97
Åsa Moberg, projektledare, Mjölkfrämjandet, tfn: 08-790 58 13, mobil: 0706-35 26 86
Ingela Stenson, chef, Mjölkfrämjandet, tfn: 08-790 58 20, 0706-78 68 65

För anmälan, använd nedanstående anmälningstalong

Faxa eller e-posta in ditt svar till Karin Johansson, Mjölkfrämjandet. Fax: 08-20 87 90.

E-post: karin.johansson@mjolkframjandet.se

? Jag deltar gärna hela dagen/delar av dagen, "Omdaning", i Stockholm den 5 november.

? Jag kan tyvärr inte delta. Vänligen skicka dokumentation till nedanstående postadress.

Namn……………………………………………………………………………………………...

Media……………………………………………………………………………………………..

Adress…………………………………………………………………………………….………

Postnummer och postadress………………………………………………………………………

Telefon.………………………………………..Fax……………………………….……………..

E-post……………………………………………………………………………………………..

Mjölkfrämjandet ingår i Svensk Mjölk, de svenska mjölkböndernas och den svenska mejeriindustrins branschorganisation.

Program

Omdaning – en dag om välbefinnande och livsglädje

5 november 2003, Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm

09.00-09.10 Inledning Christina Mattsson
och Ingela Stenson


09.10-10.05 Den svenska mentaliteten - dess bakgrund och orsaker Åke Daun

10.10-10.55 Är kroppen själens fånge? Vår dubbla syn på utseende, hälsa och välbefinnande Johanna Almer

11.00-11.35 Vår upplevelse av mat och välbefinnande - en trendspaning Ingela Stenson

11.35-12.00 Min passion för nordisk mat - om att laga mat inspirerad av de fyra årstiderna Michael Björklund

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.05 Nordiska betraktelser Christina Mattsson

13.05-14.00 Att våga växa och bryta barriärer Michael Södermalm

14.05-14.55 Mjölkens historiska betydelse i Sverige - med internationella aspekter Leif Hambræus

14.55-15.00 Nordiska betraktelser Christina Mattsson

15.00-15.30 Kaffe

15.30-16.00 Spelar det någon roll när vi äter? Om hur vi kombinerar vårt behov av omväxling med kroppens behov av regelbundenhet Maria Lennernäs

16.00-16.45 Om förändringens svåra konst Åsa Nilsonne

17.00 Nordisk mingelbuffé