AMF

Hälsa och god ekonomi viktigast för Sveriges blivande pensionärer

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 14:38 CET

Medellivslängden i västvärlden fortsätter att öka. Forskning visar att i Sverige och andra utvecklade länder kan hälften av de barn som föds idag leva tills de blir 100 år*. Enligt en ny undersökning från AMF rankas den egna hälsan, följt av familj och en god privatekonomi högst bland blivande pensionärer . Hela 21 procent anger god privatekonomi som viktigast. Att det går bra för Sverige är det få som anser är viktigt.

- Det är tyvärr få som ser sambandet mellan den egna privatekonomin och hur det går för Sverige som land. Faktum är att pensionen, i stor utsträckning, är beroende av hur den svenska ekonomin utvecklas. I dagens system kan alla påverka sin pension och då måste man förstå hur det hänger ihop. Privatekonomi på skolschemat tror jag är ett bra sätt att öka kunskapen bland våra unga, säger Carina Blomberg på AMFs avdelning för trygghetsekonomi.

Det är en blandad bild som växer fram när drygt 1200 svenskar i varierande åldrar får ange vad de främst värdesätter eller tror de kommer att värdesätta som pensionärer. När det gäller den egna hälsan verkar man någorlunda överens, då mer än hälften av de tillfrågade anser det är viktigast.

21 procent av respondenterna menar att en god privatekonomi är viktigast som pensionär, medan 18 procent anger anhörigas hälsa. 14 procent tycker att en livskamrat viktigast och 4 procent sina vänner. Bland kvinnor värderas den egna hälsan och familjen högre än bland männen. Männen i sin tur rankar bra sjukvård och en livskamrat högre än kvinnorna gör.

Svaren skiljer sig också mellan olika åldersgrupper. Yngre värderar familjen högre än de äldre gör, 41 procent av dem som är 15-22 år värderar familjen högst jämfört med 27 procent av dem som är över 56 år. Även upplevelser och vänner rankas som viktiga för de yngre. De äldre värdesätter bra sjukvård, följt av den egna och anhörigas hälsa.

* Källa: Ageing populations: the challenges ahead. / Christensen, Kaare; Doblhammer, Gabriele; Rau, Roland; Vaupel, James W. I: Lancet. 2009 Oct-3.

Undersökningen är genomförd av Silentium på uppdrag av AMF och genomfördes i januari 2010. 1 159 personer i varierande åldrar över hela Sverige har tillfrågats.

För ytterligare frågor, kontakta Carina Blomberg, AMFs avdelning för trygghetsekonomi,
070-311 74 93

AMF är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.