Dietisternas Riksförbund

Hälsan grundläggs under första levnadsåren - ny svensk studie

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 07:00 CEST

Det man äter under de första levnadsåren har betydelse för hälsan för resten av livet. I en ny svensk studie konstateras att matvanorna redan från starten i livet kan påverka risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och övervikt.

- Högre proteinintag vid 1½ och 4-års års ålder hade ett samband med högre Body Mass Index (BMI) vid 4-årskontrollen, säger doktoranden och barndietisten Inger Öhlund som på fredag presenterar sin avhandling vid Institutionen för kostvetenskap vid Umeå Universitet.

Hon har följt en grupp barn från 6 månader till 4 års ålder, och undersökt sambanden mellan barnens kost, blodfettsnivåer och BMI men också järnstatus och karies. Även uppgifter om föräldrars blodfetter och BMI har samlats in.

Barn med högre BMI under första levnadsåret hade högre BMI också vid 4 års ålder. Högt BMI under spädbarnsåret och övervikt hos papporna är faktorer som verkar öka risken för övervikt hos barnet senare i livet.

De flesta barn i ettårsåldern fick i sig för mycket mättat fett och 30 % av barnen fick för lite av de fleromättade fetterna jämfört med rekommendationerna.

Individanpassade kostråd förebygger ohälsa
- Det finns stora möjligheter att förebygga ohälsa senare i livet, menar Inger Öhlund. Detta behöver studeras mer ingående, framför allt behövs mer studier om betydelsen av barnens mat tidigt i livet. De samband som vi funnit mellan barn och föräldrar kan eventuellt också innebära att mer individualiserade kostråd skulle kunna ges redan på barnhälsovårdscentralerna (BVC).

- Tillgången till dietist inom barnhälsovården är oerhört underdimensionerad, konstaterar Elisabet Rothenberg, ordförande i Dietisternas Riksförbund. För att möta det ökade behovet av individanpassade kostråd krävs ökad tillgång till dietister inom barnhälsovården.

För mer information om studien, kontakta:

Inger Öhlund,
Institutionen för kostvetenskap,
Umeå universitet,
tel: 090-786 54 15,
e-post: inger.ohlund@kost.umu.se

För övrig information, kontakta:

Elisabet Rothenberg,
ordförande
Dietisternas Riksförbund, DRF,
Tel: 0706-41 45 81,
e-post: elisabet.rothenberg@vgregion.se

 

Tid och plats för disputationen:
Fredagen den 26 september kl. 9.00 försvarar Inger Öhlund, sin avhandling
"Health implications of dietary intake in infancy and early childhood"
vid Institutionen för kostvetenskap i Umeå
Lokal: Norrlands universitetssjukhus, byggnad 6 M, sal Betula.

Fakultetsopponent är professor Inga Thorsdottir, Unit for Nutrition Research, University Hospital, Reykjavik.

Dietisternas Riksförbund (DRF) är en yrkesförening vars medlemmar är legitimerade och har en universitetsutbildning med huvudinriktning på näringslära och nutrition omfattande 3-4 års högskolestudier. Av DRF:s drygt 1200 medlemmar arbetar de flesta inom sluten- och öppenvård samt kommunal äldreomsorg med prevention och behandling av nutritionsrelaterade problem samt undervisning av personal. Dietister arbetar också inom folkhälsa och friskvård samt för olika livsmedels- och läkemedelsföretag.