Läkare för Miljön

HÄLSAN KOM MED I RIO+20

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 15:41 CEST

De hälsoorienterade frivilligrörelserna fick kämpa hårt vid Rio+20 för att få med hälsan som en del av  hållbar utveckling. Enligt WHO definierades tre nyckelfaktorer, där hälsa kan såväl bidra till som dra nytta av en grönare och renare utveckling.

- Hälsa ska ha universell täckning
- Öka hälsovinsterna från investeringar och beslut gällande hållbar utveckling
- Använd hälsoindikatorer för att mäta framsteg och uppnådda mål i hållbar utveckling 

LÄS MER!


LÄKARE FÖR MILJÖN Hållbar utveckling - bättre folkhälsa! www.lakareformiljon.se