Sveriges Kommuner och Landsting

Hälso- och sjukvården fortsätter att förbättras

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 09:39 CET

Den svenska hälso- och sjukvården har förbättrats sedan 2006, samtidigt som skillnaderna mellan landstingen på flera områden minskat. Det finns dock fortfarande en betydande ojämlikhet i form av skillnader mellan olika samhällsgrupper.

Roger Molin, SKL och Mona Heurgren, Socialstyrelsen berättar om rapporten.


Det visar rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011.

Rapporten visar bland annat att:

 • Dödligheten i stroke och hjärtinfarkter fortsätter att minska. Dödligheten efter hjärtinfarkt har minskat med drygt en procentenhet för kvinnorna och närmare två procentenheter för männen sedan perioden 2005–2007.
 • Mindre än hälften av patienterna inom diabetesvården når
  behandlingsmålen i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.
  Det finns betydande variationer mellan landstingen.
 • Närmare 9 av 10 patienter uppger att de är nöjda efter att ha
  genomgått en höftprotesoperation.
 • De socioekonomiska skillnaderna består. Dödligheten i stroke
  och hjärtinfarkt är lägre hos personer med hög utbildningsnivå
  jämfört med personer med låg utbildningsnivå.

– Vi ser att kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården har blivit bättre i många avseenden de senaste åren. Samtidigt finns det mycket att förbättra, det gäller inte minst arbetet med att få en mer jämlik vård, säger Petra Otterblad Olausson, som är avdelningschef på Socialstyrelsen.

– Öppna jämförelser är ett viktigt instrument för landstingen i deras förbättringsarbete. Årets rapport är ett kvitto på att arbetet leder till bättre kvalitet för patienterna. Vi ser också minskade skillnader mellan landstingen inom till exempel hjärtsjukvård och läkemedelsbehandling, säger Roger Molin, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

I årets rapport har antalet indikatorer ökat till 173 jämfört med förra årets 134. Framför allt är det fler medicinska resultat och processer som redovisas jämfört med förra året.
Liksom tidigare år redovisas även indikatorer för patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. För en rad indikatorer beskrivs utvecklingen över tid, vilket gör det möjligt att peka på förbättringar eller försämringar.

Det är sjätte året i rad som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner Landsting presenterar rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Ladda ned eller läs hela rapporten

Läs mer om Öppna jämförelser