Region Örebro län

Hälso- och sjukvården har en målbild för 2030

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2019 13:46 CEST

År 2030 kommer länsborna att ha ett ökat fokus på hälsan. Patienter och anhörigas delaktighet i vården är större än i dag. Det finns många fler digitala tjänster. Nära vård är navet i vården och samordnas mer mellan kommuner och regionen. För mer avancerad vård kan vi behöva resa mer, såväl inom länet som ut i landet och internationellt. Det är några scenarier som ingår i förslaget till Målbild 2030 för hälso- och sjukvården i Örebro län som har behandlats av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Måste hantera förändringar i tid
- Hälso och sjukvården kommer inte att se likadan ut om tio år som i dag, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi ser många förändringar framför oss som vi måste hantera i tid. Genom att anta en målbild beslutar vi om var hälso- och sjukvården bör befinna sig år 2030. Målbilden kommer nu att ligga till grund för det kommande arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården i Örebro län.

Patienters delaktighet kommer att öka och driva utvecklingen framåt
- Målbild 2030 ger oss ett spännande framtidsperspektiv, säger Behcet Barsom (KD), hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande. Vi vet till exempel att patienter och anhörigas delaktighet i vården kommer att öka. Det är en av bilderna vi måste förhålla oss till och planera för.

Bred politisk enighet

- Den här målbilden visar på en bred politisk enighet om att sjukvården är inne i en stor utvecklings- och förändringsprocess, säger Sebastian Cehlin (M). År 2030 hoppas jag att det finns större möjlighet att välja vårdgivare och att vi ser digitalisering och e-hälsa som en integrerad del i vården både för patienten och för våra medarbetare.

Mer universitetssjukvård i länet
I arbetet med målbilden har ett antal bakgrundsfakta och perspektiv lyfts fram. I Örebro län kommer det att finnas många fler äldre (+80 år) och samtidigt med stor sannolikhet en brist på arbetskraft som är större än i dag. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen fortsätter allt snabbare. Invånaren/patienten blir allt mer kompetent och får kapacitet att agera. Patientens kunskap används mer aktivt. Hälso- och sjukvården fungerar gränslöst mellan region och kommuner. Universitetssjukvård är etablerad i stora delar av hälso- och sjukvården. Högspecialiserad vård ska finnas inom många verksamheter, och Region Örebro län är en attraktiv samverkanspartner till patienter och vårdgivare i hela landet.

Fakta Målbild 2030
Målbildsarbetet har genomförts i bred samverkan tillsammans med länsborna, vårdens medarbetare, kommuner och andra aktörer. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionstyrelsen föreslår fullmäktige att vid sitt sammanträde den 18 juni fastställa Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 2030.Målbilden har tre perspektiv som förutsätter varandra – ett invånar- och patientperspektiv, ett medarbetarperspektiv och ett organisationsperspektiv. I invånar- och patientperspektivet lyfts fram en invånare och patient som bland annat har fokus på hälsan och som är en aktiv del i vårdteamet och som är beredd att resa för att få den mest avancerade vården. I medarbetarens perspektiv lyfts bland annat fram en medarbetare som arbetar på en attraktiv arbetsplats präglad av tillit, uppskattning och stolthet över det som åstadkoms gemensamt. Organisationens perspektiv är bland annat flexibilitet och en organisation som tar till sig nya rön och förändras i takt med omvärlden. Utveckling sker gemensamt av Region Örebro län, kommunerna och Örebro universitet, men också med till exempel andra regioner, näringsliv och civilsamhälle.

Mer information:
Karin Sundin, (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordf., tel. 072 – 142 0620
Behcet Barsom (KD), hälso- och sjukvårdens vice ordf., tel. 073 – 077 7736
Sebastian Cehlin (M), hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordf. tel. 076 – 107 7430

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.