Landstinget Gävleborg

Hälsocentral och fastighetsskötsel läggs ut på entreprenad

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 09:27 CET

Hälsocentralen i Bollnäs och landstingets fastighetsskötsel kommer att läggas ut på entreprenad. Det beslutade en enig landstingsstyrelse idag. Däremot avbryts upphandlingen av sjukvårdsrådgivningen.

Förra hösten fattade landstingsfullmäktige beslut om att upphandla delar av landstingets verksamheter. Under våren fattade landstingsstyrelsen beslut om att upphandla Bollnäs hälsocentral, Länsservice fastighetsdrift och sjukvårdsrådgivningen. Målet var att minska landstinget kostnader med totalt 37 miljoner kronor per år.

Upphandlingen av Sjukvårdsrådgivningen var tänkt att ge en besparing på 6 miljoner kronor per år. Fyra entreprenörer anmälde intresse och två av dem lämnade in anbud. Men inget av anbuden innebar någon besparing.
Landstingsstyrelsen beslutade därför att avbryta upphandlingen och ha kvar sjukvårdsrådgivningen i egen regi till ett värde av 11 miljoner kronor per år.

Upphandlingen av Bollnäs hälsocentral var tänkt att ge en besparing på 10 miljoner kronor. Fyra anbud lämnades in varav tre klarade alla krav. Mest fördelaktiga budet gavs av bollnäsföretaget Core Care AB. Deras anbud värderas till 60,3 miljoner kronor per år. Det innebär en besparing på 1,8 miljoner kronor jämfört med att ha kvar verksamheten i landstingets regi.
Uppdraget till Core Care AB omfattar 20 700 läkarbesök per år och 35 200 besök hos distriktssköterska. Upptagningsområdet är centrala Bollnäs med 17 700 invånare.
Samtliga cirka 70-talet anställda kommer att erbjudas fortsatt anställning hos entreprenören.
Landstingsstyrelsen beslutade att anlita Core Care AB som entreprenör för de kommande fem åren. Verksamheten tas över den 1 mars 2007.

Upphandlingen av Länsservice fastighetsservice intresserade sju entreprenörer. Fyra av dem lämnade anbud och det mest fördelaktiga budet gavs av Coor Service Management AB, ett bolag som avknoppats från Skanska, och budet värderas till 42 miljoner kronor. Det innebär en besparing för landstinget på mellan 8-12 miljoner kronor, beroende på vilka volymer som avtalet sedan i praktiken kommer att omfatta. Samtliga cirka 70-talet anställda kommer att erbjudas fortsatt anställning hos entreprenören.
Landstingsstyrelsen beslutade att anlita Coor Service Management AB för de kommande fyra åren med ytterligare två optionsår. Verksamheten tas över den 1 mars 2007.

Nu följer en överklagande tid på 12 dagar. Om inga klagomål på upphandlingarna har lämnats in kommer avtal att skrivas den 21 alternativt 22 november 2006.
Upphandlingarna har genomförts i enlighet med lagen om offentlig upphandling, där krav ställs på att entreprenörerna bl.a. ska ha en god ekonomi och vara kunniga och kompetenta inom sina respektive områden.

Mer information
Ann-Margret Knapp, landstingsråd (s), 070-535 09 07
Bo Svedberg, ekonomidirektör, 070-289 95 11