Karolinska Institutet, KI

Hälsoeffekter av klimatförändringar

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 09:34 CEST

Världsledande miljöforskare samlas på Karolinska Institutet i Stockholm för ett vetenskapligt seminarium, Climate Change and Health. Frågan som ligger i fokus är vilka hälsorisker som följer av klimatförändringen. Forskarna kommer att presentera och analysera direkta och indirekta samband mellan klimatförändringar och människors hälsa.  
Journalister är välkomna till symposiet Climate Change and Health
Tid: Måndag 11 oktober kl 9.00-16.30
Plats: Karolinska Institutet campus Solna, Nobels väg 1, Nobel Forum

Symposiets huvudtalare finns tillgängliga för intervjuer mellan klockan 13.00 och 14.00. De är: Tony McMichael, The Australian National University, Paul Wilkinson, London School of Hygiene and Tropical Medicine och Henning Rodhe, Stockholms universitet.

Extremväder som värmeböljor, orkaner, översvämningar, torka och bränder förväntas bli vanligare ju mer den globala medeltemperaturen stiger. Risken för katastrofer blir också mer överhängande, framförallt i tättbefolkade områden som de stora deltaområdena i Asien. Redan observeras fler och intensivare värmeböljor, som den som drabbade Europa 2003 med över 30000 dödsfall, samt svårare översvämningar världen över. Däremot kommer dödsfall, köldskador och andra hälsoeffekter orsakade av låga temperaturer att minska när vinterklimatet blir mildare.

Koncentrationen av hälsovådliga partiklar och marknära ozon kommer att påverkas av en klimatförändring. Pollenproducerande växter, som den starkt allergiframkallande malörtsambrosian, kan komma att spridas till nya områden och säsongsinsjuknandet ändras. Exponering för höga ihållande temperaturer ger upphov till både dödsfall och hälsobesvär, framför allt hos äldre och personer med hjärt-, kärl- och lungbesvär. Risken varierar betydligt mellan olika områden beroende på om människor (fysiologiskt såväl som beteendemässigt) och byggnader är anpassade till högre utomhus- respektive inomhustemperaturer.

Genom ett alltmer omfattande transportsystem förekommer idag en snabbare spridning av smittämnen och smittspridande arter runtom på jordklotet. Vissa av dessa kan komma att överleva i nya områden när klimatet ändras. Malariamyggor har redan observerats på högre höjder i Sydamerika och Asien, och fästingar förekommer nu längre norrut i Sverige. I dagarna rapporterades för första gången ett utbrott av den tropiska sjukdomen denguefeber i Europa. Klimatförändringen innebär också ökad risk för vatten- och matburna infektionsutbrott, liksom för uppkomsten av nya sjukdomar, som till exempel badsårsfeber i Sverige.

Program: http://www.imm.ki.se/ClimateChangeAndHealth.htm

För ytterligare information, kontakta:
Professor Göran Pershagen
Tel: 08-5248 74 60, 070-659 44 79
E-post: goran.pershagen@ki.se

Forskare Elisabet Lindgren
Tel: 08-524 833 73, 070-717 75 53
E-post: elisabet.lindgren@ki.se
Presskontakt Anna Persson, informationsansvarig vid Institutet för miljömedicin
Tel: 08. 524 875 05, 070-658 75 05
E-post: anna.persson@ki.se
Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66, 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.