Lunds universitet

Hälsoekonomisk forskning i Lund på stark frammarsch

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 10:29 CEST

Lunds universitet har förutsättningar att bli ledande i Europa inom hälsoekonomisk forskning när nu forskningsprogrammet Health Economics and Management bildas. Ett av många projekt inom forskningsprogrammet är att följa den pågående förändringen inom primärvården genom Vårdvalet. Andra aktuella projekt studerar exempelvis orsakerna bakom skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper.

Inom ramen för forskningsprogrammet skapas ett nätverk som binder samman forskare från olika vetenskapliga discipliner vid Lunds universitet och samarbetspartners inom hälso- och sjukvården.
- Komplexiteten inom vården, såväl vad gäller val av kliniska metoder och läkemedel som teknologi, finansiering och organisation är omfattande. Det kräver att vi arbetar med framtidsfrågorna i stora nätverk för att vi ska vara framgångsrika i arbetet med sjukvården, säger Allan Malm, rektor för Ekonomihögskolan, där forskningsprogrammet har sin hemvist.

Förutom att hälso- och sjukvården påverkar många människors liv och hälsa, är den en stor del av ekonomin.
- Det finns många frågetecken, inte minst kring den långsiktiga finansieringen. Det beror inte så mycket på lågkonjunkturen, utan främst på en större andel äldre i befolkningen, och inte minst på att nya metoder, läkemedel och tekniker ständigt skapar nya behandlingsmöjligheter och förväntningar. Programmet kommer bland annat att fokusera sin forskning på områden som kan ge viktiga insikter vid utformning av en framgångsrik hälsopolitik, säger Ulf Gerdtham, professor i hälsoekonomi vid Medicinska fakulteten och forskningsledare för Health Economics and Management.

Forskningsprogrammet bygger på universitetets redan existerande forskningsmiljö i hälsoekonomisk forskning, som för samman projekt och ett trettiotal forskare främst från Ekonomihögskolan och Medicinska fakulteten.
- Genom att samla våra resurser på detta vis har nätverket förutsättningar att bli en av de starkaste forskningsmiljöerna i Europa inom hälsoekonomisk forskning, säger Ulf Gerdtham.

Ett tecken på att universitetet redan ligger långt framme är att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) tidigare bidragit med tolv miljoner kronor till Ulf Gerdtham och Carl Hampus Lyttkens, professor i nationalekonomi, för att den hälsoekonomisk forskning ytterligare ska kunna utvecklas i Lund. Med hjälp av mer externa forskningspengar satsar forskarna bland annat på hälsoekonomi som rör de mest utmanande folkhälsoproblemen som alkohol- och tobakskonsumtion samt fetma.

Nyligen fick Anders Anell, adjungerad professor vid Institutet för ekonomisk forskning och biträdande forskningsledare för Health Economics and Management, fem miljoner kronor från VinnVård för att analysera det högaktuella vårdvalet inom primärvården i bland annat Skåne, Halland och Västra Götaland. Den första maj får alla som bor i Skåne rätt att själv välja vilken vårdcentral eller läkargrupp man vill tillhöra, oavsett bostadsord. Vid årsskiftet gäller detta för hela landet.
- Vårdvalet är en stor förändring för primärvården. Syftet är att öka valmöjligheten och konkurrensen, men frågan är om det blir bättre för befolkningen. Det finns farhågor att vårdvalet kommer att leda till andra prioriteringar, exempelvis att de privata vårdenheterna etablerar sig i områden där det inte finns så stora hälsoproblem, säger Anders Anell.

För mer information, kontakta:
Professor Ulf Gerdtham, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Medicinska fakulteten, samt Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, 040-33 19 69 eller ulf.gerdtham@med.lu.se

Adjungerad professor Anders Anell, Institutet för Ekonomisk forskning vid Ekonomihögskolan, 070-585 35 04 eller anders.anell@fek.lu.se

Kristina Rörström