Helsingborgs Lasarett

Hälsoenheten

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 11:50 CET

Bristen på fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, tobaksbruk och bruk av alkohol är alltjämt de största orsakerna till sjuklighet och död i dagens samhälle. Individer i alla åldrar, både män och kvinnor, uppnår hälsovinster genom att röra på sig och ökad fysisk aktivitet är viktigt också för att förbättra välbefinnande och livskvalitet. Fysisk aktivitet ingår numera som en viktig komponent för att behandla och förhindra olika sjukdomar.

En fördel med fysisk aktivitet som behandling istället för mediciner är att detta ger patienten möjlighet att känna sig delaktig i den egna behandlingen och även för att ta ett eget ansvar för sin hälsa.

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en metod som hälso- och sjukvården använder sig av för att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen. Metoden innebär att patienten får ett recept förskrivit på fysisk aktivitet. Regelbunden motion har väl säkerställd effekt vid ett antal olika sjukdomstillstånd som exempelvis diabetes, hjärt-kärl sjukdomar, tjocktarmscancer och depression.

Vad händer på Hälsoenheten?

Hälsoenheten arbetar med patienter som behöver förändra sin livsstil avseende fysisk aktivitet, tobak, kost och alkohol. Genom samtalsmetodiken Motiverande samtal, arbetar vi för att få patienten att ta ställning till att sätta igång, genomföra och upprätthålla en förändring i sitt liv. Vi arbetar också en enligt FaR(fysisk aktivitet på recept) som är individanpassat och beroende på patientens förutsättningar och ett komplement till läkemedelsbehandling.

Vid första besöket kartlägger vi patientens livsstil och genom samtal kommer vi gemensamt sen fram till vad som kan förändras. Resultatet följer vi upp vid  återbesök.

Besöket är kostnadsfritt.

Hitta hit


Hälsoenheten finns i sjukgymnastikens korridor på S-plan i huvudbyggnaden.

Personal


Vi som arbetar på Hälsoenheten är sjukgymnast och sjuksköterska

Öppettider


Måndag - fredag kl 8-12, 13-16

Telefon


042-406 29 28
042-406 30 04