Sigtuna kommun

Hälsokommunikatörerna stödjer nyanlända i Sigtuna kommun

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 13:32 CET

I år lanseras en ny satsning i Sigtuna kommun; så kallade
hälsokommunikatörer som framförallt vänder sig till nyanlända asylsökande samt
flyktingar.

Hälsokommunikatörerna ska arbeta för att de nyanlända snabbt får det stöd de
behöver, eftersom migrationen i sig är en av de största riskfaktorerna för att
bli sjuk. Många av samhällets hälsofrämjande och förebyggande insatser når inte
heller fram till den som nyligen kommit till Sverige. Hälsokommunikatörernas
uppgift är att stärka människors hälsotillstånd och förebygga ohälsa, vilket i
sin tur kan underlätta etablering och integration på det nya samhällets olika
arenor.

Med fokus på dialog och diskussion arbetar hälsokommunikatörerna i grupper
och på deltagarnas modersmål. Att hitta rätt inom sjukvården, kost och motion,
stress, migration och hälsa samt sexuell hälsa är exempel på teman för arbetet
och samtalen.

-  Jag är stolt och glad över denna viktiga satsning för att förbättra
nyanländas hälsa och hjälpa dem att lättare komma in i samhället, säger Ibrahim
Khalifa (S), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
-
Kunskaper om hälsa och om hur sjukvården fungerar blir ett viktigt stöd för
deras etablering i en helt ny miljö, fortsätter han.
Satsningen på
hälsokommunikatörer sker i samarbete med Stockholms läns landsting och ett antal
andra Stockholmskommuner.


För mer information vänligen kontakta


Ibrahim Khalifa (S), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
genom Martin Rynoson, politisk sekreterare, 072-727 67 92
Magda Ayoub,
integrationsplanerare, 070-760 8333