Socialdepartementet

Hälsoministermöte i Wien om kvinnors hälsa

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:28 CEST

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson deltar vid EU:s hälsoministermöte i Wien 25-26 april.

På mötet diskuteras bland annat jämställd vård och fokus är kvinnors hälsa.

Ylva Johansson kommer bland annat ta upp att EU:s nya jämställdhetsinstitut bör bidra till en gemensam och ökad kunskapsinhämtning kring könsskillnader i sjukdomar och behandling i de europeiska länderna.

- Kvinnors hälsa behöver prioriteras mer, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

- Det behövs ökade kunskaper om kvinnohälsa och om kvinnors tillgång till vård och omsorg. EU:s nya jämställdhetsinstitut bör kunna spela en viktig roll för att samla statistisk och fakta kring kvinnors sjukdomar och behandlingar, och det behövs ett brett och strukturerat angreppssätt för att stärka vår kunskap och förbättra vården.


Kontakt:
Ingemar Olsson
Pressekreterare hos Ylva Johansson
08-405 33 72
070-302 08 22
registrator@social.ministry.se