Landstinget i Östergötland

Hälsotorget i Hageby ger råd om egenvård

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 08:33 CEST

I entréhallen på Hageby vårdcentral i Norrköping kan besökarna nu – på Hälsotorget – få konkreta råd om hur de själva kan bota lindrigare åkommor och besvär.

Hälsotorget är ett samarbete mellan vårdcentralen och apoteket, bemannat vardagar klockan 10-12 och 13-15 omväxlande av en farmaceut från apoteket och en sjuksköterska från vårdcentralen. För den som kommer på andra tider finns alltid broschyrer om egenvård att förse sig med.

Hélène Emilsson, hälsosamordnare på Hageby vårdcentral, ser en viktig uppgift i att stärka rådgivningen om egenvård eftersom många kontakter både på vårdcentralen och apoteket handlar just om människors vilja att kurera sig själva.

– Som exempel kan jag nämna jourmottagningen, då vi under en lördag kan få 200-250 samtal plus ett 40-tal spontana besök. Av alla dessa kontakter slutar ungefär 70 procent i råd om egenvård i någon form. Endast ett 70-80 personer blir alltså patienter, det vill säga att de går vidare till en kontakt med exempelvis sjuksköterska eller läkare, säger Hélène Emilsson.

Apoteksområdeschef Birgitta Sahlin-Olofsson berättar att Hälsotorget inledningsvis stöds av EU:s mål 3-fond med 195 000 kronor men att förhoppningen är att verksamheten kan bli permanent.

– Vi kommer att göra regelbundna utvärderingar och dessutom föra statistik över besökarnas frågor och önskemål. Vitsen är att här kunna ge samma slag av egenvårdsråd som på apoteket och att vi på apoteket också kan hänvisa hit eftersom här finns information både i broschyrform och på en dator som besökarna kan använda.

Hälsotorget kommer att söka samarbete även med andra verksamheter i området, som kommunen, polisen, fritidsgårdar och det lokala boendemiljöprojektet Ditt nya Hageby. Även temaveckor är planerade om exempelvis förkylning, allergier, rökavvänjning och övervikt.