Ratos AB

Haendig säljer HDF-Bolagen

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 08:57 CET

Haendig har idag ingått avtal med Edw. H Thomée i Malmö om en försäljning av HDF-Bolagen.

Haendig har under det senaste året genomfört en kraftig koncentration av sin verksamhet. Efter försäljningen av HDF-Bolagen blir koncernens inriktning på starka egna varumärken till bygghandeln och "gör-det-själv-sektorn" tydlig.

- Vi koncentrerar oss nu på de starka varumärkena HAFA, Westerbergs, Duri, Lundbergs samt Sven Svenssons, säger Haendigs VD Thomas Holmgren. Med dessa verksamheter planerar vi att fortsätta växa i första hand inom Norden.

Thomée kommer tillsammans med HDF-Bolagen bli en stark aktör i Norden med en omsättning på drygt 850 Mkr. I en bransch där behovet av rationell och effektiv varuhantering är stort stärks nu de båda bolagens konkurrenskraft.
Genom försäljningen av HDF-Bolagen, som har en omsättning på 320 Mkr, kommer Haendig att frigöra drygt 100 Mkr. I övrigt har parterna kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för affären.

Haendig, som till 100% ägs av Ratos, är en aktiv ägare av handelsbolag med inriktning mot starka egna varumärken till den nordiska bygg- och "gör-det-själv"-handeln. Koncernen består efter pågående avyttringar av dotterbolagen Hafa Bathroom Group (med varumärkena Hafa samt Westerbergs), Duri, Lundbergs Produkter och Sven Svenssons. Haendig omsatte år 2005 ca 1 290 Mkr och uppvisade ett resultat efter skatt om 32 Mkr.


För ytterligare information:
Stig Karlsson, Senior Investment Manager Ratos, 070-641 13 45
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Thomas Holmgren, VD Haendig, 0705-736 700


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2006 22 februari 2007
Årsstämma 11 april 2007
Delårsrapport januari-mars 9 maj 2007
Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 9 november 2007


Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Alimak Hek, Anticimex, Arcus, Bisnode, Bluegarden, Camfil, DIAB, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, Medifiq Healthcare, Superfos och Övriga innehav.