TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Häpnadsväckande uttalande av EU-kommissionär

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 11:38 CEST

TCO-styrelsen har diskuterat EU-kommissionären McCreevys uttalande igår i Stockholm om Vaxholmsmålet. Ska uttalandet tolkas som att kommissionären tar ställning för byggföretaget Laval, frågar sig TCO-styrelsen. EU-kommissionären Charlie McCreevys uttalande under sitt Sverigebesök igår om det lettiska byggföretaget Lavals mål i EU-domstolen mot Byggnads är milt sagt häpnadsväckande, säger TCOs styrelse efter att ha diskuterat frågan.

Att EU-kommissionen har en åsikt om ett pågående mål i EU-domstolen är inget ovanligt. Men oftast brukar denna åsikt föregås av en egen analys av ärendet från kommissionen. I det här fallet blir frågetecknen många:

Ska uttalandet uppfattas som att EU-kommissionären uttalar ett oreserverat stöd för en av parterna i ärendet, det lettiska byggföretaget Laval?

Ska uttalandet tolkas som att EU-kommissionen anser att fackliga stridsåtgärder strider mot EU:s lagstiftning?

Om EU-kommissionärens uttalande ska tolkas bokstavligt innebär det att den svenska kollektivavtalsmodellen är hotad. En sådan uppfattning är självfallet fullständigt oacceptabelt för oss i fackföreningsrörelsen. Men det är inte endast en fråga för fackföreningsrörelsen utan också för arbetsgivarna och samtliga riksdagspartier, som under diskussionen om tjänstedirektivet uttalat stöd för den svenska kollektivavtalsmodellen.

Genomförandet av ett tjänstedirektiv är viktigt, för att inte säga avgörande för att få igång tjänstemarknaden inom unionen. Förslaget till tjänstedirektiv syftar i stor utsträckning till att förtydliga och reglera de principer om fri rörlighet som slås fast i EU:s fördrag. Det är viktigt att vi uppnår en tydligare reglering som stärker den fria rörligheten av tjänster. Men ett nytt tjänstedirektiv måste också undanröja risken för lönekonkurrens och social dumpning mellan de olika medlemsländernas arbetsmarknader.

Vår fråga till EU-kommissionen är: Har ni redan bestämt er för att fackliga stridsåtgärder och svenska kollektivavtal strider mot EU:s lagstiftning?

För mer information, kontakta Sture Nordh på tel 070-346 23 28 eller Ulf Öfverberg, TCO-staben, på tel 070-283 94 11.