Centrum för Näringslivshistoria

Här är BizStories, ny ämnesportal för företagsarkiv, history marketing och företagshistoria

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 09:53 CET

Centrum för Näringslivshistoria har just lanserat BizStorieswww.bizstories.se, en ämnesportal om företagshistoria och hur företag arbetar med att bevara och berätta sin historia. 

Här kan du läsa de senaste texterna om hur svenska och internationella företag använder sin historia som språngbräda för framtida utveckling, Artiklarna täcker svenska och utländska företag och är skrivna av såväl svenska som utländska företagshistoriker och marknadsförare, och så klart Centrum för Näringslivshistorias kunniga medarbetare.

Artiklarna täcker områdena företagsarkiv, history marketing och näringslivshistoria. 

- Vi gör vårt redaktionella urval utifrån ett mål att lyfta värdet av näringslivshistoria, både för de enskilda företagen och för samhället i stort. Det är en nyhetsportal för både marknadsförare och företagshistoriker. Här finns artiklarna om om företagsarkiv som finns både som fysiska museum och digitala världar. Vi lyfter de oberättade historierna från svenskt företagande och näringsliv, säger Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria och ansvarig utgivare för BizStories. 

Här är några av de senaste artiklarna på BizStories:

==

Frågor om BizStories?  Kontakta:

Anders Sjöman, 
kommunikationschef Centrum för Näringslishistoria och ansvarig utgivare för BizStories
anders.sjoman@naringslivshistoria.se
08-634 99 23

Centrum för Näringslivshistoria bevarar och berättar näringslivets historia. Hos oss finns över 7 000 företagsarkiv fördelat över 70 000 hyllmeter. Vi hjälper företagen att använda sin historia som hävstång för framtida utveckling inom strategi, marknadsföring, organisation och mycket mer. I fristående forskningsprojekt lyfter vi dessutom företagandets betydelse för Sveriges tillväxt och utveckling. Läs mer på www.naringslivshistoria.se