Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Här är de som får IVAs Guldmedaljer och IVAs Stora guldmedalj

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:13 CEST

Varje år delar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ut guldmedaljer. I år får fysikprofessorn Sune Svanberg i Lund IVAs Stora guldmedalj för ”synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält”. Dessutom delas IVAs Guldmedalj ut till ekonomie doktor Laurent Leksell, huvudägare till strålknivsföretaget Elekta, professor emeritus Sven-Erik Johansson, som har utvecklat redovisningsforskningen, och professor Hans Rosling, som har gjort stora insatser för att förklara global utveckling på hälsoområdet.

IVAs Stora guldmedalj tilldelas Sune Svanberg (född 1943), som är professor i fysik i Lund och har en mycket ansenlig vetenskaplig produktion, innefattande cirka 600 artiklar i välrenommerade och granskade tidskrifter.
-   Man måste naturligtvis jobba mycket hårt och uthålligt om det skall bli något resultat, säger professor Sune Svanberg. Sedan har jag också glädje och trygghet i min kristna tro. Och en stöttande fru med liknande mindset är en förutsättning!

IVAs Guldmedalj tilldelas Sven-Erik Johansson (född 1924), som har kombinerat stora insikter i näringslivets problem med djupgående teorikunskaper för att utveckla redovisningsteori för praktisk tillämpning inom företag.
-   Jag har fått veta vilka redovisningsproblem som näringslivet brottas med, vilket har hjälpt mig att välja relevanta forskningsområden. Jag har också haft ledstjärnan att forskning ska vara empiriskt inriktad, eftersom vi vid Handelshögskolan har förmånen att ha nära relationer med näringslivet.

IVAs Guldmedalj tilldelas Laurent Leksell (född 1952), medgrundare och huvudägare till Elekta AB samt styrelseledamot i företaget. Han har varit gästforskare vid Harvard samt gästprofessor vid INSEAD i Frankrike.
-
Jag känner mig mycket hedrad över den här utmärkelsen, säger Laurent Leksell. Elekta bildades på mitt initiativ för att bidra till en bättre skattesituation för min far [Lars Leksell] och hans forskning, och inte med ambition att det skulle bli en stor internationell koncern.

IVAs Guldmedalj tilldelas Hans Rosling (född 1948), forskare inom internationell hälsa och mest känd som en av utvecklarna till det internationellt mycket uppmärksammade statistikverktyget Gapminder.
-
Jag tror det ovanliga i min framgång är att genom att använda animeringsmjukvara utvecklad av son och sonhustru slå världen med häpnad med hjälp av statistik som funnits i FN-publikationer i åratal.

Utöver ovan nämnda pristagare hedras också The Svedberg (Theodor Svedberg; 1884 – 1971) med IVAs Minnesskrift för hans pionjärinsatser inom ultracentrifugeringen.

För motiveringar, se:
http://iva.se/PageFiles/12711/Motiveringar_till_IVAs_utmarkelser_2010.pdf

För fotografier på pristagarna, se: ftp://ftp8.compartment.se. Användarnamn: ner Lösenord: y%wn3fYJz


För ytterligare information:
Joakim Rådström, pressansvarig och skribent
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Grev Turegatan 16, Box 5073, 102 42 STOCKHOLM
Telefon: 08-791 29 39     Mobil: 073-656 76 17
E-postadress:
joakim.radstrom@iva.se

www.iva.se

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även
www.iva.se.