Business Region Göteborg

Här är Göteborgsregionens bästa tillväxtföretag

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:32 CEST

De är inspirerande förebilder med fantastisk tillväxt som alltid strävar efter att ligga steget före. Manodo, Brandskyddskonsulterna och Qualisys är årets mottagare av Business Region Göteborgs Tillväxtpris.


För åttonde året i rad utnämner Business Region Göteborg (BRG) nu sina främsta tillväxtföretag. Prisceremonin äger rum i kväll under BRG:s arrangemang Inspirationsdagen på Världskulturmuseet och prisutdelare är Göran Johansson.

Bland juryns värderingsgrunder ingår omsättnings- och sysselsättningsökning samt att vinnarna ska vara goda förebilder och inspiratörer. De ska samtidigt ha presterat en satsning som är av banbrytande, unik eller större karaktär. Företagen måste också vara medlemmar i BRG:s tillväxtprogram. Här är alla årets vinnare:


BÄSTA TILLVÄXTFÖRETAG 2008

Manodo AB
Kortfakta: grundat 2000, baserat i Västra Frölunda, IT-företag som minskar energiförbrukningen hos sina kunder, 55 anställda, omsättning ca 61 MSEK (2007)

Juryns motivering:
Med en omsättningsökning på 1 125 procent och fantastiska framgångar på marknaden personifierar Manodo det offensivt satsande tillväxtföretaget. Att man parallellt med sin lönsamma basprodukt fortsatt utveckla även nästa generations användningsområde vittnar om en strävan att hela tiden ligga steget före. Företaget omsätter dessutom nyckelbegreppet Hållbar Tillväxt i praktiken genom att tjäna pengar på att spara energi åt andra.


ÅRETS MIKROFÖRETAG 2008

Brandskyddskonsulterna AB
Kortfakta: grundat 2002, baserat i Göteborg, konsulter inom brandskydd, 9 anställda, omsättning ca 8 MSEK (2007).

Juryns motivering:
Utifrån en tydlig plan har Brandskyddskonsulterna utvecklats och vuxit på rätt sätt och i sin egen takt. Företagets väg till framgång har gått genom fokusering på en välavgränsad nisch och positionering mot hög kvalitet baserad på orubblig branschkunskap. Genom en självpåtagen mission att utveckla en ny branschbibel har de också ambitionen att definiera sin egen verklighet. Brandskyddskonsulterna är en utmärkt förebild och ett fint exempel på hur man med målmedvetet arbete kan växa till ett flermiljonföretag på kort tid.

INSPIRATIONSPRISET 2008

Qualisys AB
Kortfakta: grundat 1995, baserat i Göteborg, utveckling och försäljning av patenterad high end visualiseringsteknologi, 16 anställda, omsättning ca 35 MSEK (2007)

Juryns motivering:
Pionjärerna Qualisys har med Göteborg som bas utvecklat en egen, branschledande digitalkamerateknologi för världsmarknaden. Det Göteborgsbaserade företaget har trots en fantasieggande tillväxt de senaste fyra åren fortfarande sin bästa tid framför sig, när monsterkameran Oqus nu ska erövra världen. Qualisys visar hur långt man kan nå med en unik teknologi om man med en klok sälj- och marknadsstrategi vid rätt tidpunkt vänder uppmärksamheten från utvecklingslabbet till den väntande marknaden.För mer information kontakta:
Anna-Lena Johansson, chef på Företagsutveckling, BRG:
0705-55 89 19, anna-lena.johansson@businessregion.se

Björn Ek, informatör, BRG:
0704-41 46 18, bjorn.ek@businessregion.se


Business Region Göteborg arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning samt ett diversifierat näringsliv i regionen.