Göteborgs Stads kulturförvaltning

Här är mottagarna av Göteborgs Stads kultur- och författarstipendier 2018

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 16:42 CEST

Sammantaget 22 verksamma konstnärer, koreografer, författare, filmare, musiker, tonsättare och skådespelare tillkännagavs på tisdagen som Göteborgs stads kultur- och författarstipendiater för 2018.

Årets mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendium och Arbetsstipendium för författare beslutades vid kulturnämndens ordinarie sammanträde 27 mars. Stipendierna kommer att delas ut 22 maj under högtidliga former på Dicksonska Palatset, i samband med kulturnämndens sammanträde. Bland årets 19 kulturstipendiater är elva kvinnor och åtta män. Årets Arbetsstipendium för författare delas ut till två kvinnor och en man.

Mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendium 2018:

Meira Ahmemulic, konstnär
Dorna Aslanzadeh, konstnär
Hans Brorson, skådespelare
Jesper Brygger, författare
Fredrika Byman Moberg, koreograf
Karl Peter Eriksson, operasångare
Zsuzsanna Gilice, konstnär
Joe Hedlund, konstnär
Åsa Holtz, ljusdesigner
Lina Järnegard, tonsättare
Pia König, konstnär
Tomas Lundgren, konstnär
Sara Möller, keramiker
Anders Nils Nilsson, konstnär
Mona Petersson, konstnär
Fredrik Rixman, jazzentreprenör och gitarrist
Hanna Nilsson Sköld, filmare
Mona Wallström, smyckeskonstnär
Henrik Wartel, musiker

Mottagare av Göteborgs Stads Arbetsstipendium för författare 2018:

Lina Ekdahl
Ulf Karl Olov Nilsson
Linda Spåman

Lina Ekdahl
, född 1964, är poet och dramatiker från Göteborg. Förutom diktsamlingar – den sjunde, ”Fram på dagen”, utkommer i år – har hon bland annat skrivit dramatik för barn och vuxna, libretto till körverk, noveller, sagor och en barnbok. Hennes författarskap präglas av en unik känsla för vardagslivets nyanser.

Ulf Karl Olov Nilsson, född 1965 och känd även som UKON, är författare, litteraturkritiker, psykoanalytiker och psykolog bosatt i Göteborg. Han har utöver ett femtontal diktsamlingar skrivit en historisk roman om Henrik VIII och nu senast ”Glömskans bibliotek”, en essä om vansinne, litteratur och demens. I sitt författarskap griper han sig an människans storhet och litenhet med intellektuell skärpa och lekfullhet.

Linda Spåman, född 1976, är konstnär, illustratör, författare och skribent bosatt i Göteborg. Hon har gett ut flera serieromaner och deltar även i olika konstprojekt. Hennes konstnärskap präglas av själviscensättning och kommer till uttryck i en magisk och samtidskritisk bildvärld.

Fakta om stipendierna

Sökande till Göteborgs Stads Kulturstipendier är folkbokförda och konstnärligt verksamma i Göteborg. De har konstnärlig utbildning eller har bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år. 292 personer sökte årets Kulturstipendier. 19 stipendiater föreslogs av en sakkunnig jury. Göteborgs kulturnämnd har fattat beslutet. Stipendierna är på 30 000 kr per person.

Sökande till Göteborgs Stads Arbetsstipendium för författare är dels författare av skönlitterära verk skrivna på svenska och dels författare av essäistik. Till skönlitterära verk räknas romaner, noveller, dramatik, lyrik och serier. Till essäistik räknas kvalificerad kulturjournalistik. 53 personer sökte Arbetsstipendium för författare, varav tre utsågs. Stipendierna är på 50 000 kr vardera.

Göteborgs Stads Kulturstipendier har delats ut sedan 1950-talet.


Kontakt

Sven Rånlund, Utredare teater och litteratur
Göteborg Kulturstöd
Kulturförvaltningen, Fri Konst och Kultur

Telefon: 031-368 36 87

E-post: sven.ranlund@kultur.goteborg.se

Vi ses väl i nya pressrummet?
Från 2018-04-01 går kulturförvaltningen över till Göteborgs Stads pressrum. Följ oss gärna där!
För äldre pressmaterial gör ett webbsök eller kontakta kultur@kultur.goteborg.se

Göteborg är den öppna staden där vi sätter kultur och konst från hela världen i centrum.