Socialstyrelsen

Här är senaste Nytt från Socialstyrelsen.

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 08:49 CET

Rubriker i veckans nummer:

Gemensam tillsyn sammanfattad: Alla behövs

Behåll åtta tandläkarspecialiteter – inrätta specialistråd

Råd om influensavaccination kvarstår

Inomhusmiljön behöver kunna följas upp

Regionala onkologiska centras roll belyst

Uppdaterat om plötslig spädbarnsdöd

Konferens om psykiatrisamordningen

Fallstudie: Övningspenna till diabetiker vållade koma

Ledigt jobb


Webbversion via http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter.htm välj Nytt från SocialstyrelsenHälsningar

Leif-Rune Strandell
red Nytt