Socialstyrelsen

Här är senaste Nytt från Socialstyrelsen.

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 17:10 CEST

Rubriker i veckans nummer:

Samtliga landsting har beredskap för pandemi

God patientsäkerhet inom skolhälsovården

Metadonbehandling i genomsnitt 6,6 år

Behandling mot opiatmissbruk

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd på tio språk och lättläst svenska

Från Teckomatorp till Bryssel

Hemlöshetspengar

IMS-nytt nr 1/2006

Ledigt jobb

http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2006/nytt060425.htm