Krama Mig

"Här bor du tryggast"

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2009 10:39 CET

Det trygga boendet är en förutsättning för alla för att kunna sprida kärlek och värme till andra.
Nätverket Krama Mig har undersökt hur de kommunala bostadsbolagen i Stockholm verkar för
att skapa trygghet bland dess hyresgäster. Med en trygghetspolicy som grund finns det en faktiskt och praktisk avsiktsförklaring att man strävar efter ett tryggt boende.

Anmärkningsvärt är det att det endast är ett kommunalt fastighetsbolag i Stockholm - SollentunaHem - som har en trygghetspolicy och denna uppskattas både av medarbetare och hyresgäster. Fastighetsbolaget Huge Fastigheter i Huge har däremot inga planer på att ha någon avsiktsförklaring eller grund för att få det trygga boendet bland dess hyresgäster.

Med en lagstiftning om trygghetspolicy kan vi få en bra grund för att stimulera trygghetsarbetet bland kommunala bostadsbolag i hela landet och undvika godtycklighet bland bolagens anställda.

Läs mer om undersökningen på www.stoppavåldet.nu!

Krama Mig är ett ideellt nätverk som verkar för att alla ska ha tillgång till romantik, kärlek och glädje i vardagen med tryggheten som grund. Nätverket har flera olika projekt och driver opinion, läs mer på www.KramaMig.se.