Stockholms stad

Här får alla ungdomar sommarjobb

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 08:00 CEST

Sommarjobben i Spånga-Tensta fyller två syften, dels att ungdomarna får arbetslivserfarenhet och förbereder sig för framtida arbete, dels att skapa trivsammare sommar för barn, äldre och andra som bor i stadsdelen och i Stockholms stad. Satsningen är också ett led i det arbete som stadsdelsnämnden bedriver för att skapa ett tryggt och attraktivt område.

Ungdomarna arbetar bland annat som extra ledare för yngre ungdomar och barn och gör på det sättet det möjligt att ordna massor av spännande aktiviteter. De gamla får möjlighet att komma ut på promenad, prata eller spela spel med ungdomarna. En del ungdomar arbetar med utemiljön i form av städning och målning.

Alla jobb skapas speciellt för ungdomarna och ingår inte i någon ordinarie verksamhet. Sommarjobben finansieras av Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och Järvalyftet. De allra flesta ungdomar arbetar under tre veckor, men det beror på vilken verksamhet de arbetar inom. Sommaren är uppdelad i 3 perioder som sträcker sig från skolavslutningen till skolan börjar igen.

Alla ungdomar som sökt sommarjobb och har gått ut år 9 i grundskolan eller går på gymnasiet i årskurs 1 och 2 får sommarjobb. Det handlar om ungefär 800 ungdomar. 

Under 2011 fick ca 650 ungdomar sommarjobb inom förvaltningen.  År 2010 var det 530 ungdomar.
  
Kontaktpersoner:
Agneta Mejbert, ansvarig för sommarjobb i förvaltningen, tfn 08-508 03 154
Ann-Katrin Åslund, stadsdelsnämndens ordförande, tfn 076-12 29 952
Anette Karlsson, kommunikationsstrateg, tfn 08-590 03 022